ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ในคอนโซล

คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​อยู่​ตรง​กลาง​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​สองด้าน
P6-2222-BEV-Tunnel console
  1. P5-Icon red circle 1เครื่อง​ชาร์จ​โทรศัพท์​แบบ​ไร้สาย*
  2. P5-Icon red circle 2ช่อง​เก็บ​ของ​พร้อม​ที่​วางแก้ว
  3. P5-Icon red circle 3ตะกร้า​ใส่​ขยะ​แบบ​ถอดได้
  4. P5-Icon red circle 4ช่อง​เก็บ​ของ​ใต้​ที่​วางแขน
  5. P5-Icon red circle 5ตัว​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ปรับ​อากาศ​บริเวณ​ที่​นั่งด้านหลัง* หรือ​ช่อง​เก็บของ นอกจากนี้​ยัง​มี​ช่องเสียบ USB อยู่​ด้านล่าง​อีกด้วย

 คำเตือน

เก็บ​สิ่งของ​ที่​เคลื่อน​ไป​มา​ได้ เช่น โทรศัพท์​, กล้องถ่ายรูป​, รีโมต​คอนโทรล​สำหรับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ เป็น​ต้น ไว้​ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​หรือ​ช่อง​เก็บ​ของอื่นๆ มิฉะนั้น สิ่งของ​เหล่านั้น​อาจ​ทำ​ให้​ผู้โดยสาร​ภายใน​รถ​บาดเจ็บ​ได้​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรก​กะทันหัน​หรือ​ประสบอุบัติเหตุ

 สำคัญ

พึง​ระลึก​ไว้​ว่า พื้นผิว​ที่​มัน​วาว​มากๆ จะ​ง่าย​ต่อ​การ​เป็น​รอย​เมื่อ​โดน​วัตถุโลหะ ห้าม​วาง​กุญแจ โทรศัพท์ และ​สิ่งของ​ต่างๆ บน​พื้นผิว​ที่​เป็น​รอยง่าย

 บันทึก

ตัว​ตรวจจับ​ตัว​หนึ่ง​ของ​สัญญาณเตือน* จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใต้​ที่​วาง​แก้ว​ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า หลีกเลี่ยง​การ​ทิ้งเหรียญ​, กุญแจ หรือ​วัตถุ​ที่​เป็น​โลหะ​อื่นๆ ไว้​ใน​ที่​วาง​แก้ว เนื่องจาก​การ​ทำ​เช่นนี้​อาจ​กระตุ้น​ให้​สัญญาณ​เตือน​ทำงานได้

 บันทึก

ช่องเสียบ USB สามารถ​ใช้​ใน​การ​ชาร์จ​โทรศัพท์เคลื่อนที่​หรือ​แท็บ​เล็ตได้
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม