การ​บำรุงรักษา​ระบบเบรก

ตรวจสอบ​ส่วนประกอบ​ของ​ระบบ​เบรก​เป็น​ประจำ​เพื่อ​หา​การ​สึกหรอ

เพื่อให้​รถยนต์​มี​ความ​ปลอดภัย​และ​สามารถ​ไว้วางใจ​ได้มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​รอบ​เวลา​การ​ให้บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การรับประกัน หลังจาก​เปลี่ยน​ผ้า​เบรก​และ​จาน​เบรก​ใหม่ เบรก​จะ​ทำงาน​ได้​เต็ม​ประสิทธิภาพ​หลังจาก​ที่​มี​การ​ใช้​งาน​เป็น​ระยะทาง​ประมาณ​สอง​ถึง​สาม​ร้อยกิโลเมตร (ไมล์) ให้​ชดเชย​แรง​เบรก​ที่​น้อยลง​ด้วย​การ​เหยียบ​แป้น​เบรก​ให้​แรงขึ้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ผ้า​เบรก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​จาก​วอล​โว่เท่านั้น

 สำคัญ

ต้อง​ตรวจสอบ​หา​การ​สึก​หรอ​ใน​อุปกรณ์​ของ​ระบบ​เบรก​อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อ​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ขอ​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ขั้นตอน​การ​ตรวจสอบ หรือ​นัด​หมาย​ศูนย์บริการ​เพื่อ​ทำ​การ​ตรวจสอบ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง