HomeLink®*

HomeLink®12 เป็น​รีโมต​คอนโทรล​ที่​แบบ​ตั้ง​โปรแกรม​ได้​ซึ่ง​รวมอยู่​ใน​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

โดย​สามารถ​ควบคุม​อุปกรณ์​ต่างๆ จาก​ระยะไกล​ได้สูงสุด 3 อุปกรณ์ เช่น ที่​เปิด​ประตู​โรงรถ​หรือ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน เป็น​ต้น ซึ่ง​หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​ใช้​แทน​รีโมต​คอนโทรล​ของ​อุปกรณ์​เหล่านี้ได้

P5P6-2037-Homelink buttons in roof console and indicator in rearview mirror
ภาพประกอบ​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​คร่าวๆ เท่านั้น - เวอร์​ชั่น​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป
  1. P5-Icon red circle 1ปุ่ม​ที่​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรมได้
  2. P5-Icon red circle 2ไฟแสดง

HomeLink® จะ​รวมอยู่​ใน​กระจก​มอง​หลัง​ภายใน​รถ โดย​ประกอบด้วย​ปุ่ม​ที่​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรมได้ 3 ปุ่ม​และ​ไฟแสดง 1 ดวง​อยู่​ใน​แผ่น​กระจกเงา

 บันทึก

เก็บ​รีโมต​คอนโทรล​ดั้งเดิม​ไว้​สำหรับ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​ใหม่​ในอนาคต (เช่น เมื่อ​เปลี่ยนไป​ใช้​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง หรือ​สำหรับ​การ​นำไปใช้​ใน​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง เป็นต้น)

นอกจากนี้ ยัง​ขอ​แนะนำ​ให้​ลบ​การ​ตั้ง​โปรแกรม​สำหรับ​ปุ่ม​ต่างๆ ออก​เมื่อ​ขาย​รถด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรด​เยี่ยมชม homelink.com หรือ​โทรศัพท์​ไป​ที่หมายเลข 00 8000 466 354 65 (หรือ​หมายเลข​แบบพ​รีเมี่ยม​แบบ​มี​การ​คิดค่าบริการ +49 6838 907 277)3

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ใช้​กับ​บางตลาด
  3. 2 HomeLink และ​สัญลักษณ์​รูปบ้าน HomeLink เป็น​เครื่องหมาย​การค้า​จด​ทะเบียนของ Gentex Corporation
  4. 3 โปรด​ทราบ​ว่า​หมายเลข​แบบ​คิด​ค่าบริการ​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ ทั้งนี้​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ผู้ให้บริการ