การ​ฟอกอากาศ*

การ​ฟอก​อากาศ​ของ​รถ​ก่อน​เดินทาง​ใช้​ใน​การ​ปรับปรุง​คุณภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​ดีขึ้น

การ​ฟอก​อากาศ​ล่วงหน้า​สามารถ​สั่ง​ให้​เริ่ม​ทำงาน​ในทันที​ได้​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง และ​ยัง​สามารถ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​เสร็จ​สิ้น​ลง​ได้​อีกด้วย

ฟังก์ชัน​นี้​ใช้​การ​ระบาย​อากาศ​ใน​การ​เป่า​อากาศ​บริสุทธิ์​เข้า​ไป​ภายใน​ห้อง​โดยสาร จากนั้น​หมุนเวียน​อากาศ​ผ่าน​ตัว​กรอง​ของ​ระบบ​ปรับอากาศ

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม