Driver Alert

ฟังก์ชัน Driver Alert มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ช่วย​ให้​คนขับ​ทราบ​ว่า​เขา​เริ่ม​ขับ​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ผิดปกติ เช่น อาจ​เนื่องจาก​มี​สิ่งรบกวน​สมาธิ หรือ​เริ่ม​มี​อาการ​ง่วง​นอน เป็นต้น

จุดประสงค์​ของ​ฟังก์ชัน​นี้​ก็​คือ เพื่อ​ตรวจจับ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ที่​ลดลง​อย่าง​ช้าๆ และ​มี​จุดมุ่งหมาย​ให้​ใช้​กับ​ถนนหลวง การ​ทำงาน​นี้​ไม่​มี​จุดมุ่งหมาย​ให้​ใช้​กับ​การจราจร​ในชุมชน

ฟังก์ชัน​จะ​เริ่ม​ทำงาน​เมื่อ​ความเร็ว​สูงกว่า 65 กม./ชม. (40 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​ต่อไป​ตราบ​ใด​ที่​ความเร็วยังคงสูงกว่า 60 กม./ชม. (37 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
Driver Alert อ่าน​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ที่​อยู่​ใน​ช่องทางเดินรถ

กล้อง​จะ​ตรวจจับ​เครื่องหมาย​ขอบ​ที่​ทา​ไว้​บน​ช่องทางเดิน​รถ และ​เปรียบเทียบ​การ​วาง​แนว​ของ​ถนน​กับ​การ​หมุน​พวงมาลัย​ของคนขับ

P5-1507-Driver Alert Control, the car is being driven erratically in the lane
รถ​ขับเคลื่อน​ใน​ลักษณะ​ที่​ไม่​ปกติ​อยู่​ภายใน​ช่อง​ทางเดินรถ
Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

ถ้า​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ไม่​คงที่​มาก​ขึ้น​อย่าง​เห็น​ได้​ชัด คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​แจ้ง​เตือน​ด้วย​สัญลักษณ์​นี้​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ ร่วมกับ​เสียง​เตือน​และ​ข้อความตัวอักษร Time for a break Driver Alert

หลังจาก​ผ่าน​ไป​ช่วงเวลา​หนึ่ง จะ​มี​การ​เตือน​ซ้ำ​ถ้า​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ยังคง​ไม่​ดีขึ้น

 คำเตือน

ไม่​ควรใช้ Driver Alert ใน​การ​ยืดเวลา​การ​ขับ​ขี่​ให้​นาน​ขึ้น คนขับ​ควร​วางแผนการ​หยุด​พัก​เป็น​ระยะๆ และ​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ได้​พักผ่อน​อย่างเพียงพอ

 คำเตือน

ควร​ให้​ความ​สนใจ​กับ​สัญญาณ​เตือนจาก Driver Alert อย่าง​เต็มที่ เนื่องจาก​คนขับ​ที่​ง่วง​นอน​มักจะ​ไม่​รู้​ถึง​สภาพ​ของตนเอง

ถ้า​สัญญาณ​เตือน​ดัง​ขึ้น​หรือ​ถ้า​ท่าน​รู้สึก​เหนื่อยล้า:
  • หยุด​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​ในทันที​ที่​สามารถ​ทำ​ได้​และพักผ่อน

จาก​การ​วิจัย​พบว่า​การ​ขับ​รถ​เมื่อ​มี​อาการ​เหนื่อย​ล้า​จะ​มี​อันตราย​เท่ากับ​การ​ขับ​ขี่​ภายใต้​ผลกระทบ​จาก​แอลกอฮอล์​หรือ​สาร​กระตุ้นอื่นๆ

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่