รหัสสี

รูป​ลอก​สำหรับ​รหัส​สี​จะ​อยู่​บน​เสา​ประตู​ด้านขวา​ของ​รถ​ระหว่าง​ประตู​ด้านหน้า​และ​ประตู​ด้านหลัง และ​สามารถ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตู​ด้านหลังขวา

รหัสสี

iCup-23w17-Vehicle Identification Number label with annotation for color code - EU/OS
  1. P5-Icon red circle 1รหัส​สี​ภายนอกรถ
  2. P5-Icon red circle 2รหัส​สี​ภายนอก​รถ​สี​รองใดๆ