ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​กับ​การจราจร​ที่​วิ่ง​สวนมา

ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน1 สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​เข้า​กับ​รถ​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ที่​สวน​มาได้ ฟังก์ชัน​ยัง​สามารถ​ลด​ความเร็ว​ของ​รถ​เพื่อ​ลด​แรง​ของ​การ​ชน​ใน​กรณี​ที่​มี​รถ​หลุด​เข้า​มา​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ท่าน​ได้​อีกด้วย

รถ​คัน​อื่น​เข้า​มา​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของท่าน

หาก​รถ​ที่​วิ่ง​สวน​มา​ตัด​เข้า​มา​ให้​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ท่าน​และ​ไม่​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ได้ ฟังก์ชัน​จะ​ลด​ความเร็ว​รถ​ของ​ท่าน​ลง​เพื่อ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​การชน

P5+6-1817-City Safety, brakes for oncoming vehicles
 1. P5-Icon red circle 1รถ​ของท่าน
 2. P5-Icon red circle 2รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มาหา
เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำงาน​ได้ ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • รถ​ของ​ท่าน​จะต้อง​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​เกินกว่า 4 กม./ชม. (3 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • ต้อง​เป็น​ถนน​ที่ตรง
 • ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ท่าน​ต้อง​มี​เครื่องหมาย​ที่ชัดเจน
 • รถ​ของ​ท่าน​ต้อง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตั้ง​ตรง​ใน​ช่องทางเดินรถ
 • รถ​ที่​วิ่ง​สวน​มา​ต้อง​อยู่​ภายใน​เครื่องหมาย​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของท่าน
 • รถ​ที่​เคลื่อนที่​เข้า​มา​จะต้อง​เปิด​ไฟหน้า
 • ฟังก์ชัน​นี้​จะ​จัดการ​ได้​กับ​การ​ชนแบบ "ด้านหน้า​ชนด้านหน้า​" เท่านั้น
 • ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ตรวจจับ​ได้​เฉพาะ​รถ​ที่​มี​สี่​ล้อเท่านั้น

เมื่อ​รถ​วิ่ง​เข้า​ไป​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​การจราจร​ที่​วิ่ง​สวนมา

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ที่​มี​สิ่งรบกวน​สมาธิ​ใน​การ​ขับ​ขี่ และ​ไม่ได้​สังเกต​ว่า​รถ​กำลัง​เคลื่อนที่​เข้า​ไป​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​สำหรับ​รถ​ที่​วิ่ง​ที่​สวนมา

P5-1717-City Safety, avoid collision with oncoming traffic
ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ช่วย​บังคับ​รถ​กลับ​เข้า​มา​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเองได้
 1. P5-Icon red circle 1รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มาหา
 2. P5-Icon red circle 2รถ​ของท่าน

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 60-140 กม./ชม. (37-87 ไมล์​ต่อชั่วโมง) บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน

ถ้า​รถ​กำลัง​วิ่ง​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ในขณะ​ที่​มี​รถ​กำลัง​วิ่ง​สวน​มา ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​บังคับ​รถ​กลับ​เข้า​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​อีก​ครั้งได้

อย่างไร​ก็​ตาม ฟังก์ชัน​ดังกล่าวจะไม่เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ถ้า​มี​การ​เปิด​ไฟเลี้ยว ถ้า​ฟังก์ชัน​ตรวจ​พบว่า​คนขับ​กำลัง​ขับ​รถ​อยู่​อย่าง​กระฉับกระเฉง การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​ถูก​หน่วง​เวลาออกไป

เมื่อ​ฟังก์ชัน​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน จะ​มี​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ พร้อม​กับ​มี​สัญญาณเสียง​ดังขึ้น

 คำเตือน

บ่อยครั้ง​ที่​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เนื่องจาก​การ​ชน​ที่​กำลัง​จะ​เกิด​ขึ้นกับ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​จะ​เกิดขึ้น​ช้ามาก

 บันทึก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ซึ่ง​มี​การ​จำกัด​การ​ใช้​งานทั่วไป
 1. 1 Collision Avoidance