ข้อมูล​จำเพาะ​ของหลอดไฟ

ข้อมูล​จำเพาะ​ของ​หลอดไฟ​แบบ​เปลี่ยนได้

ติดต่อศูนย์บริการ1 ถ้า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​อื่นๆ นอกเหนือจาก​ความ​ผิดปกติ​ของหลอดไฟ หาก​เกิด​ความ​บกพร่อง​ขึ้น​ในไฟ LED2 โดย​ส่วน​ใหญ่​จะต้อง​เปลี่ยน​ชุด​ไฟ​ส่อง​สว่างทั้งหมด

การทำงานW3ชื่อแบบ
ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง21H21W LL
  1. 1 ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง
  2. 2 ไฟ LED (Light Emitting Diode)
  3. 3 วัตต์