สภาพอากาศ

รถ​มี​ชุด​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​หรือ​ทำ​ความ​ร้อน พร้อม​กับ​ลด​ความชื้น​ของ​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ทั้งหมด​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​และ​ปุ่มกด​ที่​คอนโซลกลาง

ท่าน​ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้าน​หลังจาก​ตัว​ควบคุม​สภาพอากาศ* ที่​ด้านหลัง​ของ​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ได้​อีกด้วย

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​สภาพ​อากาศ​ส่วน​ใหญ่​โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​ได้​อีกด้วย ฟังก์ชัน​บาง​ฟังก์ชัน​จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จึง​จะ​สามารถ​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงได้

 บันทึก

ถ้า​จำเป็น จะ​สามารถ​ใช้​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ใน​การ​ทำ​ความ​เย็น​ระบบ​สื่อข้อมูล​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลางได้ ใน​กรณี​นี้ ข้อความ Cooling infotainment system จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

 บันทึก

ถ้า​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​ลดลง​จน​ต่ำกว่า 3% ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ปิด​ทำงาน​เพื่อ​ประหยัดพลังงาน
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม