การ​เล่นสื่อข้อมูล

กรอบข้อมูล 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้' จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เสมอ ไม่​ว่า​จะ​ใช้​แอ​พเล่น​สื่อข้อมูล​แอพ​ใด​ก็ตาม

การ​ดำเนินการ​ที่​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​กรอบข้อมูล 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้​' ได้ เช่น หยุด​เล่น​ชั่วคราว​หรือ​เปลี่ยน​แทร็ก เป็นต้น การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่มเติม​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​ขยาย​กรอบข้อมูล 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้​' เป็น​โหมด​เต็มหน้าจอ

การ​เปิดหน้าจอ 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้'

แตะ​บน​ลูกศร​ใน​กรอบข้อมูล 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้​' เพื่อ​ขยาย​กรอบ​ข้อมูล​เป็นหน้าจอ 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้​' หน้าจอ​นี้​ทำ​ให้​สามารถ​เข้าถึง​การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่มเติม​ได้ การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่มเติม​นี้​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​แอพ​ที่​กำลัง​ใช้​งานอยู่ ลด​ขนาดหน้าจอ 'กำลัง​เล่น​อยู่​ในขณะนี้​' เหลือ​เล็ก​สุด​โดย​การ​แตะ​บน​ลูกศร​อีกครั้ง