การ​ตั้ง​ค่า​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้าเพื่อให้ Pilot Assist* รักษา​ระยะห่าง​ให้​คงที่ได้
Px-2037-iCup-Set distance for cruise control functions
การ​ควบคุม​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา
  1. P5-Icon red circle 1ลด​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา
  2. P5-Icon red circle 2เพิ่ม​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา
  3. P5-Icon red circle 3การ​เตือนระยะห่าง
กดปุ่ม (1) หรือ (2) บน​พวงมาลัย​เพื่อ​เพิ่ม​หรือ​ลด​ระยะห่าง​ตามช่วงเวลา
ตัว​แสดงระยะห่าง (3) จะ​แสดง​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ในปัจจุบัน

ท่าน​สามารถ​เลือก​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​ได้​แตกต่าง​กัน​ห้า​ช่วง และ​จะ​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เป็น​เส้นแนวนอน 1-5 เส้น โดย​เมื่อ​จำนวน​เส้น​ยิ่ง​มาก​ขึ้น ระยะห่าง​ตาม​เวลา​ก็​จะ​ยิ่ง​มากขึ้น เส้น​หนึ่ง​เส้น​จะ​เท่ากับ​ระยะห่าง​จาก​รถ​คันหน้า ประมาณ 1 วินาที เส้น 5 เส้น จะ​เท่ากับระยะห่าง ประมาณ 3 วินาที

Pilot Assist ทำ​ให้​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ได้​อย่าง​มาก​ใน​บาง​สถานการณ์ เพื่อให้​รถ​วิ่ง​ตาม​รถ​คัน​หน้า​ได้​อย่าง​ราบรื่น​และ​สะดวกสบาย​มากขึ้น ที่​ความเร็วต่ำ (ระยะ​ค่อนข้างสั้น) Pilot Assist จะ​เพิ่ม​ระยะห่าง​ตาม​เวลา​ขึ้นเล็กน้อย

 บันทึก

เมื่อ​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​รูป​รถ​และพวงมาลัย Pilot Assist จะ​ติดตาม​รถ​คัน​หน้า​ตาม​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า

เมื่อ​แสดง​พวงมาลัย​เพียง​อย่าง​เดียว​เท่านั้น หมายความ​ว่า​ไม่​มี​รถ​คัน​หน้า​อยู่​ในช่วง​ระยะห่าง​ที่เหมาะสม

 บันทึก

  • ยิ่ง​ความเร็ว​สูง​เท่าใด ระยะทาง​ที่​คำนวณ​ได้​ใน​หน่วย​เมตร​สำหรับ​ช่วงเวลา​หนึ่ง​ก็​จะ​ยิ่ง​มาก​ขึ้นเท่านั้น
  • ใช้​เฉพาะ​ช่วงเวลา​ที่​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​แต่​ละ​ประเทศ​กำหนด​ไว้เท่านั้น
  • ถ้า​ดู​เหมือนว่า​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่​ตอบสนอง​ด้วย​การ​เพิ่ม​ความเร็ว​เมื่อ​สั่งงาน อาจ​เนื่องจาก​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​สั้น​กว่า​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่ตั้งไว้

 คำเตือน

  • ใช้​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​เหมาะสม​กับ​สภาพ​การจราจร​ในขณะ​นั้นๆ เท่านั้น
  • คนขับ​ควร​ทราบ​ว่า​การ​ใช้​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​สั้น​จะ​เป็น​การ​จำกัด​เวลา​ใน​การ​ตอบสนอง​และ​การ​ดำเนินการ​ใน​สถานการณ์​การจราจร​ที่​ไม่คาดคิด
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่