การใช้ HomeLink®*

เมื่อ​ตั้งโปรแกรม HomeLink®1 อย่าง​สมบูรณ์​แล้ว จะ​สามารถ​ใช้​แทนที่​รีโมต​คอนโทรล​เก่า​หลาย​ตัวได้

กด​ปุ่ม​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว ประตูโรงรถ​, ประตูรั้ว​, ระบบ​สัญญาณ​เตือน หรือ​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​จะทำงาน (อาจ​ใช้​เวลา​สอง​ถึง​สามวินาที) ถ้า​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลานานกว่า 20 วินาที การ​ตั้ง​โปรแกรม​ใหม่​จะ​เริ่มต้นขึ้น ไฟ​แสดง​การ​ทำงาน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​หรือ​กะพริบ​เมื่อ​กดปุ่ม โดย​หลัก​แล้ว สามารถ​ใช้​รีโมต​คอนโทรล​เดิม​ควบคู่กับ HomeLink® ได้ ถ้าจำเป็น

 บันทึก

เมื่อ​มี​การ​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไปตำแหน่ง OFF HomeLink® จะ​ทำงาน​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 7 นาที

 บันทึก

ถ้า​ทำ​การ​ล็อค​รถ​และ​เปิด​สัญญาณเตือน* จาก​ภายนอก จะ​ไม่​สามารถใช้ HomeLink® ได้

 คำเตือน

  • ถ้า​มี​การใช้ HomeLink® เพื่อ​ควบคุม​ประตู​โรง​เก็บ​รถ ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​อยู่​ใกล้​ประตู​ในขณะ​ประตู​มี​การเคลื่อนไหว
  • ห้ามใช้ HomeLink® กับ​ประตู​โรงรถ​ใดๆ ที่​ไม่​มี​ตัว​หยุด​นิรภัย​และ​ระบบ​ถอย​กลับ​เพื่อ​ความปลอดภัย
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ใช้​กับ​บางตลาด