แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง

รถ​มี​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​ติดตั้ง​อยู่​ใน​แชส​ซี​ของ​รถ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่​และ​ระบบ​แรงดันไฟฟ้า​สูง​จะ​ทำงาน​โดย​ใช้​แรงดันไฟฟ้า​ที่​สูง​กว่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ปกติ​ของ​รถมาก

เฉพาะ​เจ้าหน้าที่​ของ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เท่านั้น​ที่​ได้รับ​อนุญาต​ให้​ทำงาน​กับ​ชิ้นส่วน​ต่างๆ ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง

ถ้า​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​หมด​ไฟ จะ​ไม่​สามารถ​ขับ​ขี่​รถได้ ใน​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ 12 โวลต์​ที่​มี​ขนาด​เล็ก​กว่า​ของ​รถ​จะต้อง​มี​ประจุ​ไฟฟ้า​อย่าง​เพียงพอ เพื่อให้​สามารถ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ให้แก่​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​และ​เริ่ม​การ​ชาร์จได้

 คำเตือน

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการเท่านั้น - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

ตำแหน่ง​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง

P6-2222-XC40BEV-High voltage battery placement

อายุ​การ​ใช้​งาน​และ​ความ​จุ​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง

ความ​จุ​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​จะ​ลดลง​ตาม​อายุ​ใช้​งาน​และ​ลักษณะ​การ​ใช้​งาน ซึ่ง​อาจ​ส่งผล​ให้​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้ลดลง

 สำคัญ

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​การ​ทำงาน​กับ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง เพื่อให้​แบตเตอรี่​มี​อายุ​ใช้​งาน​ยาวนาน​ที่สุด และ​มี​ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูล​จำเพาะ​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง

ชนิด: ลิเธียม​-ไอออน

ปริมาณ​พลังงาน​ทั้งหมด​จะ​ขึ้นอยู่​กับเวอร์ชั่น1

Recharge Twin: 82 kWh

Recharge2: 73 kWh

  1. 1 มอเตอร์​ไฟฟ้า​บาง​รุ่น​อาจ​ไม่​มี​ให้บริการ​ใน​บางตลาด
  2. 2 มอเตอร์เดี่ยว