การ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้วย​ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

ระบบ​ช่วย​เมื่อ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การชน1 สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ชนิด​ต่างๆ ได้

ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน​, คนขับรถ​จักรยาน หรือ​รถ​คัน​อื่น​ที่​อยู่​กับ​ที่​หรือ​กำลัง​เคลื่อนที่​ใน​ทิศทาง​เดียวกับ​รถ​และ​อยู่​ข้างหน้าได้ ฟังก์ชัน​นี้​ยัง​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดินถนน​, คนขับรถ​จักรยาน หรือ​สัตว์​ขนาด​ใหญ่ ที่​เคลื่อนที่​ตัด​ผ่าน​บน​ถนน​ที่​อยู่​ด้านหน้า​ของ​รถ​ได้​อีกด้วย

 คำเตือน

การ​เตือน​และ​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ของ​เบรก​อาจ​ทำงาน​ช้า​หรือ​อาจ​ไม่​เกิดขึ้นเลย ถือ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​เสมอ​ที่​จะต้อง​ขับ​รถ​อย่าง​ถูกต้อง​และ​รักษา​ระยะห่าง​ที่​ปลอดภัย​โดย​สอดคล้อง​กับ​ความเร็วรถ

รถยนต์

เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​คัน​อื่น​ใน​ความ​มืด​ได้ ไฟ​หน้า​และ​ไฟ​ท้าย​ของ​รถ​คัน​นั้น​ต้อง​ทำงาน​และ​ส่อง​สว่างชัดเจน

ผู้​ขับ​ขี่จักรยาน

P5-1507-City Safety, detection of cyclists
ตัวอย่าง​ของ​สิ่ง​ที่​ฟังก์ชัน​แปล​ความหมาย​ว่า​เป็น​คนขับรถ​จักรยาน​คือ มี​เส้น​โครง​ร่าง​ของ​ลำตัว​และ​ของ​รถจักรยาน​อย่างชัดเจน

ระบบ​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​เป็น​อย่าง​ดี​ก็​ต่อเมื่อ​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​ที่​ทำ​หน้าที่​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ได้รับ​ข้อมูล​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้​เกี่ยวกับ​รูปร่าง​ของ​คนขับ​และ​รถจักรยาน ซึ่ง​จำเป็นต้อง​สามารถ​ระบุรถจักรยาน​, ศีรษะ​, แขน​, ไหล่​, ขา​, ลำตัว​ส่วนบน​และ​ส่วนล่าง ร่วมกับ​รูปแบบ​การ​เคลื่อนที่​ของ​คน​ทั่วไปได้

ถ้า​กล้อง​มอง​ไม่​เห็น​บริเวณ​ส่วน​ใหญ่​ของ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​หรือ​รถจักรยาน ระบบ​จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยานได้

เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ได้ คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​จะต้อง​เป็น​ผู้ใหญ่​และ​กำลัง​ขับ​ขี่​จักรยาน​สำหรับ​ผู้ใหญ่เท่านั้น

 คำเตือน

ฟังก์ชัน​นี้​เป็น​ระบบ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​อย่าง​หนึ่ง แต่​ฟังก์ชัน​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ และ​จะ​ไม่​สามารถ​มองเห็น​บางอย่าง เช่น
 • คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ที่​ถูก​บัง​ไว้บางส่วน
 • คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ที่​ซึ่ง​ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​พื้น​หลัง​กับ​คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​นั้น​ไม่ชัดเจน
 • คนขับ​ขี่​รถจักรยาน​ที่​สวม​เสื้อผ้า​ที่​บด​บัง​โครง​ร่าง​ของลำตัว
 • จักรยาน​ที่​มี​สัมภาระ​ขนาดใหญ่

คน​เดินถนน

P5-1507-City Safety, detection of pedestrians
ตัวอย่าง​ของ​สิ่ง​ที่​ฟังก์ชัน​ถือ​ว่า​เป็น​คน​เดิน​เท้า​ที่​มี​รูปร่างชัดเจน

ระบบ​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​เป็น​อย่าง​ดี​ก็​ต่อเมื่อ​กล้อง​และ​ชุด​เรดาร์​ที่​ทำ​หน้าที่​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนน​ได้รับ​ข้อมูล​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้​เกี่ยวกับ​รูปร่าง​ของ​คน ซึ่ง​จำเป็นต้อง​สามารถ​ระบุศีรษะ​, แขน​, ไหล่​, ขา​, ลำตัว​ส่วนบน​และ​ส่วนล่าง ร่วมกับ​รูปแบบ​การ​เคลื่อนที่​ของ​คน​ทั่วไปได้

เพื่อให้​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนน​ได้ ตัว​คน​เดิน​ถนน​กับ​พื้น​หลัง​จะต้อง​มี​ความ​แตกต่าง​กัน​ชัดเจน ซึ่งเสื้อผ้า​, พื้น​หลัง​และ​อากาศ​จะ​ส่งผล​ต่อ​ลักษณะ​ดังกล่าว โดย​หาก​ไม่​มี​ความ​แตกต่าง ระบบ​อาจ​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนน​ได้​ช้า​หรือ​อาจ​ตรวจจับ​ไม่ได้​เลย ซึ่ง​นั่น​หมายถึง​การ​เตือน​หรือ​การ​เบรก​จะ​เกิดขึ้น​ช้า​ตาม​ไป​ด้วย​หรือ​อาจ​ถูก​ข้ามไป

ฟังก์ชัน​นี้​ยัง​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนน​ใน​ที่​มืด​ได้​อีก​ด้วย ถ้า​ไฟ​หน้า​ของ​รถ​ส่อง​ไป​พบ​คน​เดิน​เท้านั้น

 คำเตือน

ฟังก์ชัน​นี้​เป็น​ระบบ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​อย่าง​หนึ่ง แต่​ฟังก์ชัน​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​คน​เดิน​ถนน​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ และ​จะ​ไม่​สามารถ​มองเห็น​บางอย่าง เช่น
 • คน​เดิน​ถนน​ที่​ไม่​ชัดเจน​เป็นบางส่วน​, ผู้​ที่​แต่ง​กาย​ด้วย​เสื้อผ้า​ที่​ปกปิด​แนว​โครง​ร่าง​ของ​ลำตัว หรือ​คน​เดิน​ถนน​ที่​มี​ความ​สูง​ไม่ถึง 80 ซม. (32 นิ้ว)
 • คน​เดิน​ถนน​ที่​ซึ่ง​ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​พื้น​หลัง​กับ​คน​เดิน​ถนน​นั้น​ไม่ชัดเจน
 • คน​เดิน​ถนน​ที่​ถือ​สิ่งของ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​กว่าตัว

สัตว์​ขนาดใหญ่

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
ตัวอย่าง​ของ​สิ่ง​ที่​ฟังก์ชัน​ตีความหมาย​ว่า​เป็น​สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ก็​คือ สัตว์​ที่​อยู่​กับ​ที่​หรือ​เดิน​อย่าง​ช้าๆ และ​สามารถ​ตรวจจับ​เส้น​โครง​ร่าง​ของ​ลำตัว​ได้​อย่างชัดเจน

เงื่อนไข​ของ​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ที่​ดี​ของ​ระบบ​ก็​คือ ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ที่​ตรวจจับ​สัตว์​ขนาดใหญ่ (เช่น กวาง​ขนาด​ใหญ่​และ​ม้า เป็นต้น) ได้รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เส้น​โครง​ร่าง​ของ​ลำตัว​ได้​อย่าง​ชัดเจน​ที่สุด โดย​ต้อง​สามารถ​ระบุ​สัตว์​นั้น​ได้​โดยตรง​จาก​ด้านข้าง ร่วมกับ​รูปแบบ​การ​เคลื่อนที่​ตามปกติ​ของ​สัตว์​ชนิดนั้นๆ

ถ้า​กล้อง​ของ​ฟังก์ชัน​ไม่​สามารถ​มองเห็น​ส่วน​ใด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ลำตัว​ของ​สัตว์​ได้ ระบบ​ก็​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​สัตว์ได้

ฟังก์ชัน​นี้​ยัง​สามารถ​ตรวจจับ​สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ใน​ที่​มืด​ได้​อีก​ด้วย ถ้า​ไฟ​หน้า​ของ​รถ​ส่อง​ไป​พบ​สัตว์​ขนาด​ใหญ่นั้น

 คำเตือน

ฟังก์ชัน​นี้​เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​อย่าง​หนึ่ง แต่​อาจ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ได้​ใน​บาง​สถานการณ์ และ​จะ​ไม่​สามารถ​มองเห็น​บางอย่าง เช่น:
 • สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ที่​ถูก​บัง​ไว้บางส่วน
 • สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ที่​มอง​จาก​ด้านหน้า​หรือด้านหลัง
 • สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ที่​วิ่ง​หรือ​เคลื่อนที่​อย่างรวดเร็ว
 • สัตว์​ขนาด​ใหญ่​ที่​ซึ่ง​ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​พื้น​หลัง​กับ​สัตว์​นั้น​ไม่ชัดเจน
 • สัตว์​ขนาด​เล็ก เช่น สุนัข​และ​แมว เป็นต้น

การ​เตือน​และ​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ของ​เบรก​อาจ​ทำงาน​ช้า​หรือ​อาจ​ไม่​เกิดขึ้นเลย ถือ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับ​เสมอ​ที่​จะต้อง​ขับ​รถ​อย่าง​ถูกต้อง​และ​รักษา​ระยะห่าง​ที่​ปลอดภัย​โดย​สอดคล้อง​กับ​ความเร็วรถ

 1. 1 Collision Avoidance