ตาราง​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก ISOFIX

ตาราง​นี้​จะ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก ISOFIX ที่​เหมาะสม​สำหรับ​แต่​ละ​ตำแหน่ง และ​สำหรับ​ขนาด​ของเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​จะต้อง​ได้รับ​การ​รับรองตาม UN Reg R44 และ​รุ่น​รถ​จะต้อง​รวมอยู่​ใน​รายชื่อ​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ของบริษัทผู้ผลิต

 บันทึก

โปรด​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​หัวข้อ​การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทุก​ครั้ง ก่อนที่​จะ​ทำ​การ​ติดตั้ง​ในรถยนต์
น้ำหนักประเภทขนาด1ประเภท​ของ​เบาะ​นั่ง​สำหรับเด็กที่​นั่งด้านหน้า (เมื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไว้ สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลังเท่านั้น)2, 3, 4ที่​นั่งด้านหน้า (เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ไว้ สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้าเท่านั้น)2, 3, 4เบาะ​นั่ง​หลัง​ด้าน​ที่​ติด​กับกระจกเบาะ​นั่ง​หลัง​ตรงกลาง

กลุ่ม 0

สูงสุด 10 กก.

Eเบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลังIL2, 5, X6XILX

กลุ่ม 0+

สูงสุด 13 กก.

Eเบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลังIL2, 7, X6XILX
Cที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลัง
Dที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลัง

กลุ่ม 1

9-18 กก.

Aที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไปข้างหน้าXIL2, 7, 8, X6IL8, IUF8X
Bที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไปข้างหน้า
B1ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไปข้างหน้า
Cที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลังIL2, 7, 9, X6XIL9X
Dที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ข้างหลัง

กลุ่ม 2/3

15–36 กก.

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไปข้างหน้าXILILX

IL: เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก ISOFIX ที่​กำหนด​ไว้ ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เหล่านี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​กับ​รถ​บางรุ่น​, การ​ใช้​งาน​แบบ​จำกัด หรือ​แบบ​กึ่ง​อเนกประสงค์เท่านั้น

IUF: เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไปข้างหน้า ISOFIX ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

X: ไม่​เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก ISOFIX

 คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้

 บันทึก

ถ้า​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก i-Size/ISOFIX ไม่​มี​การ​ระบุ​ขนาด​ไว้ จะต้อง​มี​รุ่น​ของ​รถ​อยู่​ใน​รายการ​ของ​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ชุด​นั้นๆ ได้

 บันทึก

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต เพื่อ​รับ​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก i-Size/ISOFIX ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้
  1. 1 สำหรับ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​ระบบ​ตัวยึด ISOFIX จะ​มี​คลาส​ขนาด​เพื่อ​ช่วย​ผู้ใช้​ใน​การ​เลือก​ชนิด​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่​ถูกต้อง คลาส​ขนาด​นี้​สามารถ​ดู​ได้​จาก​ป้าย​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก
  2. 2 ใช้​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก i-Size และ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก ISOFIX (IL) ถ้า​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​มี​ตัวยึด ISOFIX (แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด) และ​มีเครื่องหมาย i-Size กำกับ​อยู่ จุด​ยึด​ด้านบน​สำหรับ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​จะ​มี​ให้​สำหรับ​ตำแหน่ง​ที่​มีเครื่องหมาย i-Size เท่านั้น
  3. 3 จะต้อง​ร่น​ส่วน​ขยาย​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​เข้า​ก่อนที่​จะ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็กเสมอ
  4. 4 สำหรับ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​ขา​รองรับ ให้​ปรับ​ที่​นั่ง​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตั้ง​ตรง​มากขึ้น
  5. 5 วอล​โว่​ขอแนะนำ: ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​ของ​วอลโว่ i-Size ที่​ยึด​ด้วย​ระบบยึด ISOFIX (การ​อนุมัติประเภท E1 000008)
  6. 6 สามารถ​ใช้ได้ ถ้า​รถ​ไม่ได้​ติดตั้ง​ตัวยึด ISOFIX
  7. 7 ปรับ​พนัก​พิง​ให้​พนัก​พิง​ศีรษะ​ไม่​สัมผัส​กับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก
  8. 8 วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​สำหรับ​เด็ก​ที่​อยู่​ใน​กลุ่มนี้
  9. 9 วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้ใช้: ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​แบบ​เข้าถึง​ได้​ง่าย​ของ​วอลโว่ i-Size (การ​อนุมัติประเภท E1-010016) และ BeSafe iZi Kid X2 i-Size (การ​อนุมัติประเภท E4-129R-000002)