วิทยุ*

ท่าน​สามารถ​ฟัง​ได้​ทั้ง​ช่องสถานี FM และ DAB

iCup-2037-Radio app icon

ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​วิทยุ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง​, แผง​ปุ่มกด​บน​พวงมาลัย หรือ​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

iCup-2037-Google play icon

แอพ​วิทยุ​เพิ่มเติม​จะ​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้จาก Google Play

การ​เชื่อมโยงระหว่าง DAB กับ FM

ฟังก์ชัน​นี้​ทำ​ให้​สามารถ​เปลี่ยน​จาก​ช่องสถานี FM หรือ DAB ที่​มี​การ​รับ​สัญญาณ​ไม่​ดี ไป​ยัง​ช่อง​สถานี​เดียวกัน​ใน​กลุ่ม​ช่องสัญญาณ​อีก​กลุ่ม​หนึ่ง​ที่​มี​การ​รับ​สัญญาณ​ดีกว่าภายใน DAB และ/หรือ ระหว่าง DAB และ FM ได้ ฟังก์ชัน​นี้​รองรับ​การ​เปลี่ยนจาก DAB เป็น DAB, จาก DAB เป็น FM และจาก FM เป็น DAB การ​เชื่อมโยง​นี้​สามารถ​สั่งงาน​ได้ใน 'การ​ตั้งค่า​' ใน​แอพวิทยุ

การจัดเรียง

เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​การเชื่อมโยง DAB/FM รายการ​ช่อง​สถานี​จะ​มี​เฉพาะ​ช่อง​ที่​สามารถ​รับ​สัญญาณ​ได้​ดี​เท่านั้น และ​ช่อง​ที่​ซ้ำ​ซึ่ง​มี​การ​รับ​สัญญาณ​ไม่​ดี​จะ​ไม่​แสดง​ขึ้น ไม่​ว่า​จะ​เป็น​การ​กระจายสัญญาณ FM หรือ DAB ก็ตาม เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​การเชื่อมโยง DAB/FM ช่องสถานี, DAB และ FM จะ​อยู่​ใน​แท็บ​ของตัวเอง

คำสั่งด่วน

เมื่อ​ใช้​งาน​แอพ จะ​สามารถ​ควบคุม​แอพ​โดย​ใช้​คำสั่ง​ด่วน​ใน​มุมมอง​หน้า​หลักได้

ข้อความวิทยุ1

ข้อความ​วิทยุ​ประเภท​ต่างๆ เช่น ข่าว​จราจร​และ​ข้อมูล​ทาง​สังคม​ที่​สำคัญ จะ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้ใน 'การ​ตั้งค่า​' ของ​แอพวิทยุ

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ใช้​กับ​บางตลาด