กระจกประตู​, แผ่น​กระจก และ​กระจกเงา

รถ​จะ​มี​กระจก​ประตู​ที่​แตกต่าง​กัน​หลาย​ประเภท ได้แก่ แผ่น​กระจก และ​กระจกเงา กระจก​หน้าต่าง​บาง​บาน​ใน​รถ​จะ​เป็น​กระจก​ลา​มิเนต

กระจก​หน้า​เป็น​กระจก​ลา​มิ​เนต ส่วน​บริเวณ​ที่​เป็น​กระจก​อื่นๆ จะ​มี​กระจก​ลา​มิ​เนต​ให้​เลือกใช้​เป็น​ออปชั่นพิเศษ1 กระจก​ลา​มิ​เนต​ได้รับ​การ​เสริม​ความ​แข็งแรง​ซึ่ง​จะ​ให้​การ​ป้องกัน​ขโมย​ที่​ดี​ขึ้น และ​ฉนวน​กัน​เสียง​ใน​ห้อง​โดยสาร​ที่​ได้รับ​การ​ปรับปรุง​ให้​ดีขึ้น

นอกจากนี้ หลังคา​พา​โนรามา* ก็​ใช้​กระจก​ลา​มิ​เนต​ด้วยเช่นกัน1

P5-1507-Symbol Laminated glass
สัญลักษณ์​จะ​แสดง​อยู่​บน​กระจก​ประตู​ที่​ใช้​กระจก​ลา​มิเนต 2
  1. 1 สำหรับ​บาง​รุ่นเท่านั้น
  2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  3. 2 ไม่​มี​แสดง​บน​กระจก​หน้า​หรือ​หลังคา​พา​โนรามา* ซึ่ง​จะ​เป็น​กระจก​ลา​มิ​เนต​เสมอ จึง​ไม่​จำเป็นต้อง​มี​สัญลักษณ์นี้