ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะจอด

ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ไว้ ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​จะ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​และ​แบตเตอรี่​เมื่อ​จำเป็น​ก่อน​การ​ขับขี่

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​เป็น​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แรงดันไฟฟ้าสูง โดย​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สั่งงาน​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ขณะ​จอด และ​ห้อง​โดยสาร​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ทำ​ความร้อน

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​ปิด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ทรถ

แบตเตอรี่​และ​การชาร์จ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​รับ​กำลังไฟฟ้า​จาก​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​ของรถ ถ้า​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​มี​ค่า​ต่ำ​เกินไป ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​จะ​ปิด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ข้อความขึ้น

 บันทึก

ถ้า​จำเป็นต้อง​ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​มี​ประจุ​ไฟฟ้า​อยู่​อย่างเพียงพอ