Safety mode

โหมด​ความ​ปลอดภัย​เป็น​สถานะการ​ป้องกัน​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​การ​ชน​อาจ​ทำ​ให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สำคัญ​ต่างๆ ของ​รถ เช่น ระบบ​แรงดันไฟฟ้าสูง​, เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ใดๆ หรือ​ระบบ​เบรก ได้รับ​ความเสียหาย

ถ้า​รถ​เกิด​การ​ชน อาจ​มีข้อความ Safety mode See Owner's manual แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​พร้อม​สัญลักษณ์​เตือน​ตราบ​ใด​ที่​จอแสดงผล​ไม่​ชำรุด​เสียหาย​และ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ยังคง​ทำงานอยู่ ข้อความ​นี้​หมายความ​ว่า​รถ​มี​ความสามารถ​ใน​การ​ทำงาน​ที่ลดลง

ถ้า​รถ​อยู่​ใน​โหมด​ความ​ปลอดภัย สามารถ​รี​เซ็ต​ระบบ​เพื่อ​สตาร์ต​รถ​และ​เลื่อน​รถ​เป็น​ระยะทาง​สั้นๆ ได้ ถ้า​อยู่​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​เป็น​อันตราย เป็นต้น

 คำเตือน

หาก​รถ​ของ​ท่าน​อยู่​ใน​โหมด​ความ​ปลอดภัย ห้าม​พยายาม​ซ่อมแซม​รถยนต์​หรือ​รี​เซ็ต​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​ด้วย​ตนเอง​โดยเด็ดขาด เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ หรือ​ทำ​ให้​รถ​ทำงาน​ผิดปกติได้ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​เป็น​ผู้​ตรวจสอบ และ​ทำ​ให้​รถ​กลับมา​อยู่​ใน​สภาพ​ปกติ​เมื่อ​มีข้อความ Safety mode See Owner's manual แสดงขึ้น

 คำเตือน

หาก​รถ​อยู่​ใน​โหมด​นิรภัย ห้าม​ลาก​รถ​เป็น​อันขาด จะต้อง​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถเท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​วิธี​ขนส่ง​รถ​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง