หลังคา​พา​โนรามา*

หลังคา​พา​โนรา​มา​แบ่ง​ออกเป็น​กระจก​สองส่วน ส่วน​ด้านหน้า​สามารถ​เปิด​ใน​แนวตั้ง​ได้​ที่​บริเวณ​ขอบด้านหลัง (ตำแหน่ง​ระบายอากาศ) หรือ​ในแนวนอน (ตำแหน่งเปิด) ส่วน​ด้านหลัง​จะ​เป็น​กระจก​หลังคา​แบบ​ยึดตายตัว

หลังคา​พา​โนรา​มา​มี​แผง​เบี่ยง​ทาง​ลม​และ​ม่าน​บัง​แดด​ที่​ทำ​จาก​ผ้า​ที่​มี​รู​พรุน โดย​จะ​อยู่​ใต้​หลังคา​กระจก​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​เพิ่ม​ใน​กรณี​ที่​แสงแดดจ้า

P5-22w22-Roof console

การ​สั่งงาน​หลังคา​พา​โนรา​มา​และ​ม่าน​บัง​แดด​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ตัว​ควบคุม​ที่หลังคา

เพื่อให้​สามารถ​ใช้​งาน​หลังคา​พา​โนรา​มา​และ​ม่าน​บัง​แดด​ได้ รถ​จะต้อง​อยู่​ใน​โหมด​การ​ใช้งาน 'คอมฟอร์ท​' หรือ 'ขับขี่'

 คำเตือน

เด็ก​, ผู้โดยสาร​คน​อื่น หรือ​วัตถุ​ต่างๆ อาจ​ถูก​ชิ้นส่วน​ที่​เคลื่อนที่​หนีบได้

 • ใช้​กระจก​ประตู​อย่าง​ระมัดระวังเสมอ
 • อย่า​ปล่อย​ให้​เด็ก​เล่น​ปุ่ม​ควบคุมต่างๆ
 • ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ไว้​ใน​รถ​ตามลำพัง
 • อย่า​ลืม​ปิด​กำลังไฟฟ้า​ที่​จ่าย​ไป​ยัง​กระจก​ไฟฟ้า​โดย​การ​นำ​กุญแจ​ทุก​ชุด​ออก​จาก​รถ​เมื่อ​ลุก​ออก​จาก​ที่​นั่ง​คนขับ โปรด​ทราบ​ว่า ถ้า​ยัง​ไม่ได้​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ของ​รถ​เป็น​เวอร์ชั่น 1.101 หรือ​หลังจาก​นั้น กระจก​ไฟฟ้า​อาจ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน​อีก​ครั้ง​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรง​กลาง หรือ​โดย​การ​นั่ง​ลง​บน​ที่​นั่ง​คนขับ ถึงแม้ว่า​กุญแจ​จะ​ไม่ได้​อยู่​ใน​รถ​ก็ตาม
 • ห้าม​ยื่น​วัตถุ​หรือ​ส่วน​ใด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ร่างกาย​ผ่าน​กระจก​ประตู แม้​ในขณะ​ที่​ตัด​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ออก​อย่าง​สมบูรณ์​แล้ว​ก็ตาม

 สำคัญ

 • ห้าม​เปิด​หลังคา​พา​โนรา​มา​เมื่อ​ติดตั้ง​ราง​บรรทุก​สัมภาระไว้
 • ห้าม​วาง​สิ่งของ​ที่​หนัก​ไว้​บน​หลังคา​พา​โนรามา

 สำคัญ

 • ขจัด​น้ำแข็ง​และ​หิมะ​ออก​ก่อนที่​จะ​เปิด​หลังคา​พา​โนรามา โปรด​ระมัดระวัง​อย่า​ให้​พื้นผิว​เป็น​รอย​หรือ​ขอบ​ปิดเสียหาย
 • ห้าม​ใช้​หลังคา​พา​โนรา​มา​ถ้า​หลังคา​พา​โนรา​มา​เป็น​น้ำแข็ง​ค้าง​อยู่​ที่​ตำแหน่งปิด

กระ​บังลม

P5-1507 Panoramic roof wind deflector

หลังคา​พา​โนรา​มา​มี​กระ​บัง​ลม​ที่​พับ​ขึ้น​เมื่อ​หลังคา​พา​โนรา​มา​อยู่​ใน​ตำแหน่งเปิด

 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
 2. 1 สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์ โปรด​ดูที่ https://www.volvocars.com/intl/support