แอพ Volvo Cars*

การ​ใช้แอพ Volvo Cars1 ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ติดต่อ​กับ​รถ​ของ​ท่าน​ผ่าน​ทาง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​แอพ​ได้ตลอดเวลา2

โดย​จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อค​รถ และ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ภายใน​รถ​ก่อนที่​จะ​ออก​เดินทาง เป็นต้น3

การ​ดาวน์​โหลดแอพ Volvo Cars

ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลดแอพ Volvo Cars โดย​ไม่​มี​ค่าใช้จ่าย​ใดๆ ได้จาก Apple App Store หรือ Google Play ท่าน​สามารถ​ลองใช้​งาน​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ของ​แอพ​โดย​ไม่​ต้อง​เชื่อมโยง​แอพ​เข้า​กับ​รถ​ได้​โดย​การ​เรียกใช้​งาน​แอพ​ใน​โหมดสาธิต

จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อ​ท่าน​ใช้แอพ Volvo Cars อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ของ​ท่าน​จะ​ทำ​การ​ส่ง​และ​รับ​ข้อมูล​ผ่านอินเทอร์เน็ต ถ้า​ท่าน​ไม่​มี​แผน​ข้อมูล ผู้​ให้บริการ​เครือข่าย​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน​อาจ​เรียก​เก็บ​เงิน​จาก​ท่าน​สำหรับ​ข้อมูลนั้นๆ ถ้า​ใช้​แอพ​ใน​ต่างประเทศ อาจ​มี​การ​คิด​ค่าใช้จ่าย​สำหรับ​การ​ใช้​บริการ​ข้าม​เครือข่าย​จาก​ท่านได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ติดต่อ​ผู้​ให้บริการ​โทรศัพท์มือถือ​ของท่าน

 บันทึก

จำเป็นต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​สำหรับ​ปุ่ม​ที่​หลังคา เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ควบคุม​จาก​ระยะไกล​ของรถ เช่น การ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​และ​การล็อค/ปลด​ล็อค สามารถ​ทำงานได้
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ใช้​กับ​บางตลาด
  3. 2 โดย​ทั้ง​รถ​และ​อุปกรณ์​มือ​ถือ​ต้อง​อยู่​ใน​บริเวณ​ที่​มี​สัญญาณ​ระบบ​เครือข่าย​โทรศัพท์มือถือ หรือ​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  4. 3 ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตลาด​และ​รุ่นรถ