คำแนะนำ​ใน​การ​ดูแล​รักษากล้อง​, เซ็นเซอร์ และ​ชุดเรดาร์

เพื่อให้กล้อง​, เซ็นเซอร์​ช่วย​จอด และ​ชุด​เรดาร์​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง อุปกรณ์​เหล่านี้​จะต้อง​สะอาด​โดย​ไม่​มีฝุ่น​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​เกาะ​อยู่ และ​ควร​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำ​สะอาด​และ​แชมพู​ล้าง​รถ​เป็นประจำ
  • ห้าม​ติดวัตถุ​, เทป หรือ​รูป​ลอก​ใดๆ ใน​บริเวณ​ที่​อธิบาย​ไว้​ด้านล่างนี้
  • ทำ​ความ​สะอาด​เลนส์​กล้อง​เป็น​ประจำ​โดย​ใช้​น้ำอุ่น​และ​แชมพู​ล้าง​รถ ระมัดระวัง​อย่า​ให้​เกิด​รอย​ขีด​ข่วน​บนเลนส์
  • หลีกเลี่ยง​การ​ติดตั้ง​ไฟ​เสริม​หรือ​สิ่ง​อื่น​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ที่​บริเวณ​กระจัง​หน้า เนื่องจาก​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​เรดาร์​ด้านหน้าได้
  • ใน​กระจัง​หน้า​หน้า​ชุด​เรดาร์​ด้านหน้า​ให้​ใช้​เฉพาะ​ตรา​สัญลักษณ์​ของ​แท้ของ Volvo เท่านั้น​เพื่อ​ไม่ให้​มี​ผลกระทบ​ต่อ​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​เรดาร์ด้านหน้า

ตำแหน่ง​ของ​ชุดเรดาร์

P6-22w22-XC40BEV-Front radar-Placement
ตำแหน่ง​ของ​ชุด​เรดาร์ด้านหน้า
P6-XC40BEV-22w22-RearRadar-SurfaceToKeepClean
ตำแหน่ง​ของ​ชุด​เรดาร์ด้านหลัง

ตำแหน่ง​ของ​เซ็นเซอร์​ช่วยจอด

P6-2037-XC40BEV- Radars and sensors placement
ตำแหน่ง​ของ​เซ็นเซอร์​ช่วย​จอด​รอบตัวรถ

 บันทึก

สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​ปก​คลุม​เซ็นเซอร์​อยู่ อาจ​ทำ​ให้​เซ็นเซอร์​ส่ง​สัญญาณ​เตือน​ที่​ไม่ถูกต้อง​, ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ลง หรือไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้เลย

ตำแหน่ง​ของกล้อง

P6-XC40BEV/C40BEV-22w22-Cam-Windshield
ตำแหน่ง​ของ​ชุดกล้อง

 สำคัญ

การ​บำรุงรักษา​ส่วนประกอบ​ของ​ระบบ​สนับสนุน​คนขับ จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการเท่านั้น - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต