การ​ตั้ง​ค่า​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เปลี่ยน​โหมด​การ​แสดงผล​หรือ​ตั้ง​ค่า​สิ่ง​ที่​ต้องการ​ให้​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เมนูแอพ

Px-23w04-BEV-iCup-TripMenu

P5P6-2037-iCup-App menu trip symbol - ข้อมูล​เกี่ยวกับ​มาตร​วัด​การ​เดินทาง​และ​มาตร​วัด​ระยะทาง และ​อื่นๆ อีกมากมาย

การ​จัดการ​เมนูแอพ

P6-2037-XC40BEV-Right steering wheel switch
  1. P5-Icon red circle 1ปิดเมนู/เปลี่ยน​โหมด​การแสดงผล
  2. P5-Icon red circle 2ซ้าย/ขวา
  3. P5-Icon red circle 3ขึ้น/ลง
  4. P5-Icon red circle 4เปิดเมนู/ยืนยัน

เมนู​แอพ​จะ​ปิด​หลังจาก​ที่​ไม่​มี​การ​ใช้​งาน​ใดๆ เป็น​เวลา​ช่วงหนึ่ง หรือ​หลังจาก​เลือก​ตัวเลือก​บางตัวเลือก

โหมด​การแสดงผล

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​มี​โหมด​การแสดงผล 2 โหมด ซึ่ง​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​โดย​ใช้ปุ่ม P5P6-2037-Display mode button ทาง​ด้านขวา​ของพวงมาลัย

  • Calm - ส่วน​ตรง​กลาง​ของ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ว่างเปล่า
  • Navigation* - แผน​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​เต็ม​หน้าจอ​ของ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

การ​ตั้ง​ค่า​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​ตั้ง​ค่า​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Controls
เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่าที่​ท่านต้องการ

การ​ตั้ง​ค่า​เหล่านี้​เป็น​การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว ซึ่ง​จะ​บันทึก​ลง​ใน​โปร​ไฟล์​ของ​ผู้ใช้​ที่​ใช้​งาน​อยู่​ในขณะนั้น

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม