เข็ม​ขัดนิรภัย

การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​ผล​ตามมา​ที่​ร้ายแรง​ได้ หาก​ไม่​ใช้​เข็ม​ขัด​รัดนิรภัย

เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​จะต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​ติด​แน่น​กับ​ตัว เพื่อให้​เข็ม​ขัด​สามารถ​ให้​การ​ปกป้อง​ดีที่สุด ห้าม​เอียง​พนัก​พิง​หลัง​ไป​ด้านหลัง​มาก​เกินไป เข็ม​ขัด​นิรภัย​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​ใน​ตำแหน่ง​การ​นั่งปกติ

 คำเตือน

โปรด​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า ห้าม​หนีบ​หรือ​เกี่ยว​เข็ม​ขัด​นิรภัย​เข้า​กับ​ขอ​เกี่ยว​หรือ​ตัว​ยึด​ต่างๆ ภายใน​รถ เนื่องจาก​จะ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ดึง​เข็ม​ขัด​ให้​รัด​แน่น​ได้​อย่างถูกต้อง

 คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ทำงานร่วมกัน ถ้า​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​อันตราย​จาก​ถุง​ลม​นิรภัย​ลดลง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

 คำเตือน

ห้าม​แก้ไข​หรือ​ซ่อมแซม​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยตัวเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

ถ้า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ได้รับ​แรง​สูงๆ เช่น ใน​ระหว่าง​ที่​เกิด​การ​ชน จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทั้งชุด ใน​กรณี​นี้ คุณสมบัติ​ใน​การ​ป้องกัน​บางอย่าง​ของ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อาจ​หายไป ถึงแม้ว่า​เข็ม​ขัด​จะ​ไม่​ชำรุด​เสียหาย​ก็ตาม ถ้า​พบ​ร่องรอย​ของ​การ​ชำรุด​เสียหาย ก็​จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยเช่นกัน เข็ม​ขัด​นิรภัย​ชุด​ใหม่​จะต้อง​เป็น​ชนิด​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง และ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ที่​ตำแหน่ง​เดียวกัน​กับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​จะเปลี่ยน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่