Google Maps

แอพ Google Maps จะ​มี​แผน​ที่ และ​ให้​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น ข้อมูลการจราจร​, การ​แนะนำ​เส้นทาง และ​ข้อมูล​ว่า​สถานี​ชาร์จ​ที่​เหมาะสม​อยู่​ที่ใด
P6-2037-GoogleMapsIcon

ท่าน​สามารถใช้ Maps ได้​ทั้ง​เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​อินเทอร์เน็ต​และ​เมื่อ​ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ แต่​เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต บริการ​ที่​ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จะ​มี​มากขึ้น

ข้อมูล​เดียวกัน​ทั้ง​ใน​รถ​และ​ใน​อุปกรณ์อื่น

การ​เชื่อมโยง​บัญชีผู้ใช้ Google ของ​ท่าน​เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ผู้ใช้​ที่​ใช้​งาน​อยู่​ยัง​เป็น​การ​ปรับ​การ​บริการ​ให้​เป็น​แบบ​ส่วนตัว​สำหรับ​ท่าน​โดยเฉพาะ​มากขึ้น จุดหมาย​ปลายทาง​ที่ตั้ง​ไว้​ใน​อุปกรณ์​อื่นๆ จะ​แสดง​ขึ้น เช่น บ้าน​, ที่ทำงาน​, สถานที่​โปรด และ​การ​ค้นหา​ล่าสุด เป็นต้น ถ้า​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ใดๆ ใน​อุปกรณ์ ก็​จะ​เป็น​การ​เปลี่ยนแปลงใน Maps ด้วย เมื่อ​อุปกรณ์​และ​รถ​ล็อกอิน​เข้า​สู่​บัญชีผู้ใช้ Google บัญชีเดียวกัน

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

ท่าน​ยัง​สามารถควบคุม Maps โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงผ่าน Google Assistant1 ได้​อีกด้วย

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้

 คำเตือน

โปรด​สังเกต​สิ่งต่อไปนี้
  • ให้​ความ​สนใจ​กับ​ถนน​อย่าง​เต็มที่ และ​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ใช้​สมาธิ​อยู่​กับ​การ​ขับ​ขี่​อยู่ตลอดเวลา
  • ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ขับ​ขี่​อย่าง​มี​สติ​อยู่เสมอ
  • เนื่องจาก​สภาพ​อากาศ​หรือ​ช่วงเวลา​ของ​ปี​อาจ​ส่งผล​ต่อ​สภาพ​ถนน ความ​เชื่อถือ​ได้​ของ​คำแนะนำ​บาง​รายการ​อาจ​ลดน้อยลง
  1. 1 Google Assistant ยัง​ไม่​สามารถ​ให้บริการ​ได้​ครบ​ทุกภาษา