ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง*

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง 1 จะ​ทำ​การ​เตือน​ด้วย​สัญลักษณ์​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ใน​ยาง​รถ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป
Px-2037-iCup-Tire Pressure Monitoring System symbol

สัญลักษณ์​นี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​ระบุ​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ ตรวจเช็ค​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ในแอพ Car status ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

หาก​มี​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ สัญลักษณ์​เตือน​ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​กะพริบ​เป็น​เวลาประมาณ 1 นาที​และ​จะ​สว่าง​ค้างไว้

คำอธิบายระบบ

ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​วัด​ความ​แตกต่าง​ของ​ความเร็ว​รอบ​ระหว่าง​ล้อ​ต่างๆ ผ่าน​ทางระบบ ABS เพื่อให้​สามารถ​ระบุ​ได้​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ล้อ​ทุก​ล้อ​ถูกต้องหรือไม่ ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกินไป เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​ของ​ยาง​จะ​เปลี่ยนไป และ​ส่งผล​ให้​ความเร็ว​ใน​การ​หมุน​ของ​ยาง​เปลี่ยนไปด้วย การ​เปรียบเทียบ​ระหว่าง​ยาง​แต่​ละ​เส้น ทำ​ให้​ระบบ​สามารถ​ระบุ​ได้​ว่า​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​มี​ความ​ดัน​ต่ำ​เกินไปหรือไม่

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ระบบ​ตรวจสอบยาง

ใน​ข้อมูล​ด้านล่าง​นี้ จะ​เรียก​ระบบ​ตรวจสอบ​ยาง​โดยทั่วไปว่า TPMS

ยาง​แต่​ละ​เส้น รวมถึง​ล้ออะไหล่* ควร​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​เดือน​ละครั้ง เมื่อ​ทำ​การ​ตรวจสอบ ยาง​ควร​มี​อุณหภูมิ​ที่​เย็น​และ​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ตามที่​แนะนำ​โดย​บริษัทผู้ผลิต​รถยนต์​ที่​ระบุ​อยู่​บน​สติ๊กเกอร์​ความ​ดัน​ลม​ยาง หรือ​ใน​ตาราง​ความ​ดัน​ลมยาง หาก​รถ​มี​ขนาด​ของ​ยาง​แตกต่าง​จาก​ขนาด​ที่​แนะนำ​โดย​ผู้ผลิต ให้​ตรวจสอบ​ระดับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ถูกต้อง​สำหรับ​ยางเหล่านี้

รถ​ที่​มี​ระบบ​การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง (TPMS) ซึ่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ล้อ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ล้อ​ต่ำ​เกินไป โดย​เป็น​คุณสมบัติ​ด้าน​ความ​ปลอดภัยพิเศษ เมื่อ​สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​สำหรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​ติด​สว่าง ให้​หยุด​รถ และ​ตรวจสอบ​ยาง​ในทันที และ​เติม​ลม​ให้​มี​ระดับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่ถูกต้อง

การ​ขับ​รถ​ขณะที่​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​มี​ความ​ร้อน​มาก​เกินไป ซึ่ง​อาจ​เป็น​สาเหตุ​ให้​ยาง​แตกได้ ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​ยัง​ทำ​ให้​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​มาก​ขึ้น​และ​ทำ​ให้​อายุ​การ​ใช้​งาน​สั้น​ลง รวมทั้ง​อาจ​มี​ผล​ต่อ​การ​ควบคุม​รถ​และ​ความสามารถ​ใน​การ​หยุด​รถ​อีกด้วย โปรด​ทราบว่า TPMS ไม่ได้​นำมาใช้​แทนที่​การ​บำรุงรักษา​ยางตามปกติ คนขับ​มี​หน้าที่​ใน​การ​ดูแล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ให้​ถูกต้อง แม้ว่า​จะ​ไม่​ถึง​ขีดจำกัด​สำหรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​ที่​ระบุ​โดย​สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​ติดสว่าง

นอกจากนี้ รถ​ยัง​มี​การ​ติดตั้ง​ตัว​แสดง​ความ​บกพร่อง​ของระบบ TPMS ซึ่ง​จะ​แสดง​เมื่อ​ระบบ​ทำงาน​ไม่​ถูกต้อง ตัว​แสดง​ความ​บกพร่อง​ของระบบ TPMS จะ​รวมเข้า​กับ​สัญลักษณ์​แสดง​สำหรับ​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ เมื่อ​ระบบ​ตรวจ​พบ​ความ​บกพร่อง สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​กะพริบประมาณ 1 นาที​จากนั้น​จะ​ติดสว่าง ขั้นตอน​นี้​จะ​เกิดขึ้น​ซ้ำๆ เมื่อ​สตาร์ต​รถ​จนกว่า​จะ​มี​การ​แก้ไข​ความบกพร่อง เมื่อ​สัญลักษณ์​ติด​สว่าง​อาจ​มี​ผลกระทบ​ต่อ​ความสามารถ​ของ​ระบบ​ใน​การ​ตรวจจับ​หรือ​แจ้ง​เตือน​เกี่ยวกับ​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

ข้อบกพร่อง​ของระบบ TPMS อาจ​เกิดขึ้น​จาก​หลาย​สาเหตุ เช่น หลังจาก​การ​เปลี่ยนเป็น​ยาง​อะไหล่ หรือ การ​เปลี่ยน​ยาง​หรือ​ล้อ​ที่​ทำให้ TPMS ทำงาน​ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ​สัญลักษณ์​แสดงสำหรับ TPMS เสมอ​หลังจาก​เปลี่ยน​ยาง​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​ยาง​หรือ​ล้อ​ใหม่​ทำงานร่วมกับ TPMS ได้​อย่างถูกต้อง

สิ่ง​ที่​ต้อง​ระลึก​อยู่เสมอ

  • หลังจาก​เปลี่ยน​ยาง​หรือ​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง ให้​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​ลง​ใน​ระบบ​ทุกครั้ง
  • การ​ใช้​โซ่​กัน​ลื่น​บน​หิมะ​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยางได้ กรณี​นี้​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ เมื่อ​ถอด​โซ่​กัน​ลื่น​บน​หิมะ​ออก ควร​ตรวจสอบ​ยาง​ทุก​เส้น และ​ทำ​การ​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ตาม​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​แนะนำ​ให้ใช้ หลังจาก​นั้น จำเป็นต้อง​บันทึก​ค่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​ลง​ใน​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง
  • หาก​ท่าน​เปลี่ยน​ยาง​ที่​มี​ขนาด​แตกต่าง​จาก​ยาง​ที่​ติดตั้ง​มา​จาก​โรงงาน จะต้อง​รี​เซ็ต​ระบบ​โดย​การ​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​สำหรับ​ยาง​เหล่านี้​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​คำ​เตือน​ที่​ไม่ถูกต้อง
  • ถ้า​ใช้​ยางอะไหล่* ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​ทำงาน​ได้​ไม่​ถูกต้อง​เนื่องจาก​ยาง​แตกต่างกัน
  • ระบบ​ไม่​สามารถ​แทนที่​การ​ตรวจ​สภาพ​และ​การ​ดูแล​รักษา​ยาง​ตามปกติได้
  • ท่าน​ไม่​สามารถ​ปิด​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยางได้

 คำเตือน

  • ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​ชำรุด ซึ่ง​ส่งผล​ให้​คนขับ​ไม่​สามารถ​ควบคุม​รถได้
  • ระบบ​ไม่​สามารถ​ระบุ​ล่วงหน้า​ได้​ถึง​การ​ชำรุด​เสียหาย​ใน​ทันทีทันใด​ของยาง
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)