ถุง​ลม​นิรภัยคนขับ

เพื่อ​เป็น​การ​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัด​นิรภัย รถ​จะ​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​พวงมาลัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​บริเวณเข่า1 ติดตั้ง​อยู่​ที่​ด้านคนขับ
P6-22w22-C40/XC40–Safety–Driver airbags
ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​พวงมาลัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​บริเวณเข่า1 ที่​ด้าน​คนขับ​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณศีรษะ​, ลำคอ​, ใบหน้า และ​ทรวง​อก​ของ​คนขับ รวมถึง​บริเวณ​เข่า​และ​ขาด้วย

การ​ชน​ใน​ระดับ​ที่​รุนแรง​พอจะ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ และ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​พองตัว ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​รองรับ​ผู้โดยสาร​จาก​แรง​กระแทก​ที่​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การชน ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ยุบตัว​เมื่อ​ถูกอัด เมื่อ​สิ่ง​นี้​เกิดขึ้น ควัน​จะ​กระจาย​เข้า​ไป​ใน​รถ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ ขั้นตอน​ทั้งหมด​นี้​รวมถึง​การ​พอง​ตัว​และ​การ​ยุบตัว​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​เกิดขึ้น​ภายใน​เสี้ยววินาที

 คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ทำงานร่วมกัน ถ้า​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​อันตราย​จาก​ถุง​ลม​นิรภัย​ลดลง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​บาดเจ็บ​ใน​กรณี​ที่​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัว ผู้โดยสาร​ต้อง​นั่ง​ตัว​ตรง​โดย​ให้​เท้า​วาง​บน​พื้น​และ​หลัง​พิง​ติด​กับ​พนักพิง

 คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​เพื่อ​ขอรับ​การซ่อม การ​ทำงาน​กับ​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ผิดพลาด​ใน​การ​ทำงาน​และ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ต่อ​ร่างกายได้

ตำแหน่ง​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ที่พวงมาลัย

ถุง​ลม​นิรภัย​นี้​ติดตั้ง​อยู่​ใน​ตรง​กลาง​ของพวงมาลัย พวงมาลัย​จะ​มีเครื่องหมาย AIRBAG กำกับไว้

ตำแหน่ง​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​บริเวณเข่า1

ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ถูก​พับ​ไว้​ใน​ส่วน​ด้านล่าง​ของ​แผง​คอนโซล​หน้าที่​ด้านคนขับ แผง​ครอบ​จะ​มีเครื่องหมาย AIRBAG กำกับไว้

 คำเตือน

ห้าม​วาง​หรือ​ติด​วัตถุ​ใดๆ ที่​ด้านบน​หรือ​ด้านหน้า​ของ​แผง​ปิด​ที่​ถุง​ลม​นิรภัย​บริเวณ​เข่า​ติดตั้งอยู่
  1. 1 ถุง​ลม​นิรภัย​บริเวณ​เข่า​จะ​มี​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​ใน​บาง​ตลาดเท่านั้น