การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​การ​หมุนเวียนอากาศ

การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​ตัด​อากาศ​ที่​ไม่ดี​, แก๊ส​ไอ​เสีย และ​อื่นๆ จาก​ภายนอก​รถ​ออกไป โดย​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​นำ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​กลับมา​หมุนเวียน​ภายในรถ
เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button recirculation
แตะ​ที่​ปุ่ม​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ
การ​หมุนเวียน​อากาศ​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่างขึ้น/ดับลง

 สำคัญ

ถ้า​อากาศ​หมุนเวียน​อยู่​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​นาน​เกินไป อาจ​เกิด​ฝ้า​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กระจก​หน้าต่างได้

 บันทึก

ในขณะ​ที่​สั่งงาน​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด จะ​ไม่​สามารถ​สั่ง​การ​หมุนเวียน​อากาศได้

 บันทึก

ถ้า​เซ็นเซอร์​คุณภาพ​อากาศ​ตรวจ​พบว่า​อากาศ​ภายนอก​รถ​มี​การ​ปนเปื้อน ช่อง​อากาศ​เข้า​จะ​ปิด​และ​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายใน​รถ​จะ​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ