ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​แบบ​ออนไลน์ของ Google Maps

รถ​จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ Maps สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่างเต็มที่ ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ที่​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ได้​เมื่อ​รถ​ออนไลน์​อยู่​จะ​แสดง​รายการ​ไว้ที่นี่

Maps จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​ด้วย​ข้อมูล​การจราจร​และ​ข้อมูล​จาก​ที่​จอดรถ​, สถานี​ชาร์จ และ​บัญชีผู้ใช้ Google ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​อย่างสม่ำเสมอ

ฟังก์ชัน​ที่​กล่าวถึง​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับ​ข้อมูล​ล่าสุด​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​มี​ให้ รวมถึง​ลักษณะ​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​เหล่านั้น โปรด​ไปที่ g.co/mapsincar

ข้อมูลการจราจร

ถ้า​การจราจร​เคลื่อน​ตัว​ช้า เส้น​สี​ส้ม​หรือ​สี​แดง​จะ​แสดง​ขึ้น โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​การจราจร​เคลื่อน​ตัว​ช้าเพียงใด ถ้า​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​รถ​ขาด​หายไป เส้น​สี​เหล่านี้​จะ​หายไป​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​สอง​ถึง​สาม​นาที เนื่องจาก​ข้อมูล​ไม่​เป็น​ปัจจุบัน​อีกต่อไป ข้อมูล​การจราจร​ที่​อัพเดต​จะ​แสดง​ขึ้น​อีก​เมื่อ​มี​การ​เชื่อมต่อ​อีกครั้ง นอกจากนั้น แผน​ที่​ยัง​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ต่างๆ เช่น การ​ทำ​ถนน​หรือ​อุบัติเหตุ​ต่างๆ อีกด้วย

ใน​กรณี​ของ​อุบัติเหตุ​หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง​อื่นๆ ใน​เส้นทาง​ที่​กำลัง​เดินทาง​อยู่ และ​ถ้า​มี​เส้นทาง​อื่น​ที่​เร็วกว่า Maps จะ​เสนอแนะ​เส้นทางอื่น

เส้นทางอื่น

เมื่อ​ป้อน​จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​ต้องการ​แล้ว จะ​มี​การ​แนะนำ​เส้นทาง​พร้อม​ด้วย​เส้นทางสำรอง การ​แนะนำ​เส้นทาง​เหล่านี้​จะ​อ้างอิง​ตาม​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น การ​ตั้ง​ค่า​ของระบบ​, ข้อมูลการจราจร​, ระยะทาง​โดยประมาณ และ​เวลาเดินทาง การ​เลือก​เส้นทาง​สำรอง​ทำ​ได้​โดย​การ​เลือก​จาก​รายการ​เส้นทาง​ที่​แนะนำ หรือ​โดย​การ​บังคับ​รถ​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​เส้นทาง​สำรอง ซึ่งเรียกว่า decide by steering

การ​เปลี่ยน​เส้นทาง​ในขณะ​ขับขี่ Google Maps จะ​ปรับเปลี่ยน​เส้นทาง​ของ​ท่าน​อยู่​ตลอดเวลา​โดย​อ้างอิง​จาก​ลักษณะ​ของ​การจราจร​ใน​ปัจจุบัน เพื่อให้​ท่าน​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การจราจร​แออัดได้

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้