ฟังก์ชัน​แบตเตอรี่​และ​การ​ชาร์จ​ในแอพ Volvo Cars*

แอพ Volvo Cars จะ​แสดง​ระดับ​ของ​แบตเตอรี่​ใน​ปัจจุบัน และ​การ​ประมาณ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​จาก​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​จัด​กำหนดเวลา​สำหรับ​การ​ชาร์จ​โดย​การ​ตั้ง​เวลา​เริ่มต้น​และ​เวลา​หยุด​ที่​จะ​ทำซ้ำทุก 24 ชั่วโมง​ได้​อีกด้วย

ท่าน​สามารถ​ค้นหา​ฟังก์ชัน​แบตเตอรี่​และ​การ​ชาร์จ​ได้​โดย​การ​แตะ​ที่​ไอ​คอน​รูป​สายฟ้า​ในแท็บ Px-2037-VOC app icon Home

การ​แจ้ง​เตือน​แบบพุช

ท่าน​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​รับ​การ​แจ้ง​เตือน​แบบ​พุช​บน​โทรศัพท์​ของ​ท่าน​ถ้า​มี​บาง​สิ่ง​บางอย่าง​ผิดปกติ​และ​การ​ชาร์จ​หยุด​ลงได้ ตั้ง​ค่า​การ​แจ้ง​เตือน​ที่​ท่าน​ต้องการ​ได้รับ​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​การ​แจ้ง​เตือน​ที่​อยู่​ในแท็บ Px-2037-VOC app icon Profile

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม