สถานะการ​ชาร์จ​ใน​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของรถ

ไฟ LED ใน​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​จะ​แสดง​สถานะ​ใน​ปัจจุบัน​ของ​การ​ชาร์จ​ที่​กำลัง​ดำเนินอยู่ ตาราง​ด้านล่าง​นี้​มี​คำอธิบาย​สำหรับ​สี​ต่างๆ ของไฟ LED
การ​ติด​สว่าง​ของไฟ LEDความหมาย
สีขาวไฟต้อนรับ
กะพริบ​เป็น​สีเหลืองกระบวนการ​ชาร์จ​กำลัง​จะ​หยุดลง
เหลืองโหมดรอ1 - กำลัง​รอ​การ​เริ่ม​การชาร์จ
ไฟ​กะพริบ​สีเขียวกำลัง​ทำ​การชาร์จ2
เขียวการ​ชาร์จ​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว3
แดง

เกิด​ข้อบกพร่องขึ้น ตรวจสอบ​การ​เชื่อมต่อ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​และแหล่งจ่ายไฟ

จากนั้น ให้​เริ่ม​การ​ชาร์จ​โดย​ใช้​ขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ถอด​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ช่อง​เสียบชาร์จ
  2. รอ​เป็น​เวลา​สั้นๆ ช่วงหนึ่ง
  3. เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ชาร์จ​อีกครั้ง
  4. ถ้า​ยังคง​เกิด​ปัญหา​อยู่ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน
กะพริบ​เป็น​สีแดง

รถ​ล็อค​อยู่​และ​ตรวจ​ไม่​พบ​กุญแจ​เมื่อ​ปลด​ล็อค​สาย​ชาร์จ​โดย​ใช้​ปุ่ม​ที่​อยู่​ถัด​จาก​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การชาร์จ

ฟ้า

การ​ชาร์จ​ตาม​กำหนดเวลา​ทำงานอยู่

 บันทึก

ไฟ LED ของ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​จะ​ระบุ​สถานะ​ของ​การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง และ​ระบุ​ว่า​รถ​กำลัง​ใช้​กำลังไฟฟ้า​อยู่​หรือไม่ เช่น เมื่อ​ใช้​งาน​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ เป็นต้น ถึงแม้ว่าไฟ LED จะ​แสดง​ว่า​การ​ชาร์จ​เสร็จ​สิ้น​แล้ว หรือ​แสดง​ว่า​ได้​สั่งงาน​การ​ชาร์จ​ตาม​กำหนดเวลา​ไว้​ก็​ตาม รถ​อาจ​ยังคง​ดึง​กระแสไฟฟ้า​จาก​ปลั๊กไฟได้ เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ระยะทาง​ที่​ขับ​ขี่​ได้​ของ​รถ กระแสไฟฟ้า​จะ​ถูก​ดึง​มา​จาก​ปลั๊กไฟ​ก่อน โดย​ไม่​ดึง​มา​จาก​แบตเตอรี่ เพื่อ​จ่าย​ให้แก่​โหลด​เพิ่มเติม​ใดๆ จากรถ (เช่น ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​และอื่นๆ)
  1. 1 เช่น หลังจาก​การ​ชาร์จ​หยุด​ลง​และ​ปลด​ล็อค​มือ​จับ​สาย​ชาร์จแล้ว
  2. 2 ยิ่ง​กะพริบ​ช้า​เท่าไร ก็​หมายความ​ว่า​การ​ชาร์จ​ใกล้​จะ​เต็ม​มาก​ขึ้นเท่านั้น
  3. 3 จะ​ดับ​ไป​หลังจาก​ผ่าน​ไป​ช่วง​ระยะเวลาหนึ่ง