ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​สังเกต​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​และ​ป้าย​ข้อ​ห้าม​บางอย่างได้1

ฟังก์ชัน​นี้​มี​ให้บริการ​เฉพาะ​ใน​ตลาด​ที่​กำหนด​ไว้​บาง​ตลาดเท่านั้น

P5-1507-Road Sign Information, readable signs
ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​จราจร​ที่​สามารถ​อ่านได้2

RSI จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ในขณะนั้น​, จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ทาง​ด่วน​หรือถนน​, บริเวณ​ที่​ห้าม​แซง​หรือ​บริเวณ​เดิน​รถ​ทางเดียว

ถ้า​รถ​วิ่ง​ผ่าน​ป้าย​ขีดจำกัด​ความเร็ว ขีดจำกัด​ความเร็ว​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เมื่อ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​เปลี่ยนแปลง​ไป จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​เตือน​ด้วย​เสียง ซึ่ง​สามารถ​สั่งงาน​ได้​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง3
กด iCup-2037-Settings symbol
เลือก Driver support>Safety assistance
สั่งงาน Sound for new speed limit

นอกจากนี้ ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ยัง​มี​ฟังก์ชัน​ย่อย​ที่​สามารถ​เตือน​คนขับ​ถ้า​คนขับ​ใช้​ความเร็ว​เกิน​ขีดจำกัด หรือ​สถานการณ์​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​ได้​อีกด้วย

 บันทึก

ใน​บาง​ตลาด ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​มี​ให้​ร่วมกับ​ข้อมูล​แผน​ที่เท่านั้น

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​เพื่อให้​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​สามารถ​ทำงานได้
  3. 2 ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น
  4. 3 ฟังก์ชัน​นี้​มี​ให้บริการ​เฉพาะ​รถยนต์​ที่ติดตั้ง Intelligent Speed Assist (ISA) เท่านั้น