การ​บันทึก​ค่า​อ้างอิง​ค่า​ใหม่​สำหรับ​ระบบ​ตรวจจับ​ความ​ดัน​ลมยาง*

เพื่อให้​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง1 สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง จะต้อง​มี​การ​บันทึก​ค่า​อ้างอิง​สำหรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ซึ่ง​ต้อง​ทำ​ทุก​ครั้ง​ที่​เปลี่ยน​ยาง​รถ หรือ​ทุก​ครั้ง​ที่​เปลี่ยน​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เพื่อให้​ระบบ​สามารถ​แจ้ง​เตือน​เกี่ยวกับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​ได้​อย่างถูกต้อง
ทำ​ขั้นตอน​ต่อไปนี้​เพื่อ​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​ไว้​เป็น​ค่า​อ้างอิง​ในระบบ:
ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ
เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ที่​ถูกต้อง โปรด​ดู​รูป​ลอก​บน​เสา​ประตู​ด้าน​คนขับ ซึ่ง​แสดง​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​แนะนำ​สำหรับ​ยาง​ที่​ติดตั้ง​มา​จากโรงงาน
สตาร์ตรถ
กด iCup-2037-App view symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม Car status
กดปุ่ม Store pressure เมื่อ​ทำ​การ​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง รถ​จะต้อง​ทำงาน​อยู่​และ​จอด​อยู่​กับที่

 บันทึก

ปุ่ม Store pressure ใช้​ใน​การ​บันทึก​ค่า​อ้างอิง​สำหรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​ลง​ใน​ระบบ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง เพื่อ​ความ​ปลอดภัย ปุ่ม​นี้​จะ​พร้อม​ใช้งาน (สามารถ​เลือกได้) เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​และ​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่เท่านั้น
หลังจาก​ที่​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​หรือ​เปลี่ยน​ยาง จะต้อง​ทำ​การ​บันทึก​ความ​ดัน​ลมยาง ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ตาม​ค่าที่​แนะนำ​แล้วกด Confirm เพื่อ​บันทึก​ความ​ดัน​ลมยาง

 บันทึก

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​สั่งงานฟังก์ชัน Store pressure โดย​ไม่​ตั้งใจ จะ​จำเป็นต้อง​ยืนยัน​ใน​ขั้นตอน​ที่​สอง​ว่า​ควร​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยางไว้
ขับ​รถ​จนกระทั่ง​มี​การ​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่แล้ว ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​จะ​ถูก​บันทึก​เมื่อ​ขับ​รถ​ที่​ความเร็ว​สูงเกิน 35 กม./ชม. (22 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
เมื่อ​ระบบ​ได้​รวบรวม​ข้อมูล​อย่าง​เพียงพอ​สำหรับ​การ​ตรวจจับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​แล้ว ภาพเคลื่อนไหว​ที่​แสดง​ความ​คืบหน้า​ของ​การ​บันทึก​ค่า​อ้างอิง​ค่า​ใหม่​จะ​หายไป​จาก​จอแสดงผล​ตรงกลาง

หาก​การ​บันทึก​ล้มเหลว จะ​มี​ข้อความ​แสดงขึ้น

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)