การ​ลบแอพ

การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพ​สามารถ​ทำ​ได้​หลายวิธี1

การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอ​พผ่าน​ทาง​มุมมองแอพ

เปิด​มุมมองแอพ iCup-2037-App view symbol
แตะ​ที่​แอพ​ที่​ต้องการ​ลบ​ค้าง​ไว้ ซึ่ง​ตะกร้า​ใส่​ขยะ​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่ด้านล่าง
ลาก​แอพ​ไป​ยัง​ตะกร้า​ใส่​ขยะ จากนั้น​ปล่อย​แอ​พลง​ที่นั่น
ยืนยัน​การลบ

การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอ​พผ่าน​ทางการ​ตั้งค่า

ไป​ที่​การ​ตั้งค่า iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
เลือก Privacy
ไปที่ Applications
เลือก​ให้​แสดง​แอพ​ที่​ติดตั้ง​ไว้​ทั้งหมด จากนั้น​ให้​เลือก​แอพ​ที่​ต้องการ​ถอน​การติดตั้ง
เลือก​ถอน​การ​ติดตั้ง​แอพ​และ​ยืนยัน​การลบ

 บันทึก

ถ้า​แอพ​ที่​ต้องการ​ลบ​เป็น​แอพ​เดียว​ที่​มี​อยู่​ใน​หน้าจอ​ย่อย จะต้อง​ทำ​การ​ถอน​การ​ติดตั้ง​โดย​ผ่านทาง 'การ​ตั้งค่า'
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 แอพ​ที่​จัด​มา​ให้​พร้อม​กับ​รถ ซึ่งเรียกว่า 'แอ​พพื้นฐาน​' จะ​ไม่​สามารถ​ถอน​การ​ติดตั้ง​ได้ เช่น แอ​พโทร​ศัพท์​หรือ​แอพวิทยุ* เป็นต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง