ไฟ​ขณะ​ออก​จากรถ

ไฟ​ขณะ​ออก​จาก​รถ​จะ​ทำงาน​เมื่อ​คนขับ​ออก​จากรถ

เมื่อ​คนขับ​ออก​จาก​รถ​หลังจาก​การ​ขับ​ขี่ ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​และ​ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน​ของ​รถ​จะ​ยังคง​ติด​สว่างอยู่ ไฟ​จะ​ยังคง​ติด​สว่าง​อยู่​เป็น​เวลาประมาณ 2 นาที หรือ​จนกว่า​จะ​ล็อครถ

ถ้า​วง​แหวน​หมุน​บน​สวิตช์​โยก​อยู่​ในตำแหน่ง iCup-2222-Left-side steering wheel lever-Position light symbol ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​จะ​ยังคง​ติด​สว่าง​อยู่​จนกว่า​จะ​ปิด​ไฟ​ใน​แบบ​แมนนวล