การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ

รถ​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​จากโหมด 'ขับขี่​' เมื่อ​คนขับ​ออก​จาก​รถ​และ​รถ​อยู่​ใน​เกียร์จอด

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

เลือก​ตำแหน่งเกียร์ P
เปิด​ประตูคนขับ
ในขณะ​นี้ รถ​ไม่​อยู่​ในโหมด 'ขับขี่​' แล้ว

การ​ปิด​แบบ​แมน​นวล​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง

ท่าน​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้

เลือก​ตำแหน่งเกียร์ P
กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Controls
กดปุ่ม Power off car
ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บนหน้าจอ
ในขณะ​นี้ รถ​ไม่​อยู่​ในโหมด 'ขับขี่​' แล้ว