การ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​ระหว่าง​รถ​กับ​ศูนย์บริการผ่าน Wi-Fi

ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​จะ​มีเครือข่าย Wi-fi โดยเฉพาะ​สำหรับ​การ​ส่งผ่าน​ข้อมูล​ระหว่าง​รถ​กับศูนย์บริการ การ​เชื่อมต่อ​รถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​ของ​กุญแจ ดังนั้น​สิ่ง​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​นำ​กุญแจ​ที่​มี​ปุ่ม​ติด​ไป​ด้วย​เมื่อ​นำ​รถ​เข้าศูนย์บริการ

ใน​ระหว่าง​ที่​รถ​อยู่​ใน​ศูนย์บริการ ช่าง​เทคนิค​ของ​ท่าน​จะ​ทำ​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​และ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​ผ่าน​ทางเครือข่าย

การ​เชื่อมต่อ​โดย​ใช้กุญแจ

กด​ปุ่ม​ล็อค​บนกุญแจ 3 ครั้ง เพื่อ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​เครือข่าย​ของศูนย์บริการ โดย​ปกติ​แล้ว ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​จะ​เป็น​ผู้ทำ​การเชื่อมต่อ

เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับเครือข่าย Wi-Fi สัญลักษณ์ P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

ท่าน​ไม่​สามารถ​ใช้​กุญแจ​ใน​การ​เชื่อมต่อ​กับเครือข่าย Wi-Fi เครือข่าย​อื่นได้

 คำเตือน

ห้าม​ขับ​รถยนต์​ในขณะ​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​เครือข่าย​และ​ระบบ​ของศูนย์บริการ