สัมภาระ​บน​หลังคา​และ​การ​บรรทุก​บน​ราง​รองรับสัมภาระ

สำหรับ​การ​บรรทุก​สัมภาระ​บน​หลังคา​รถ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ราง​รองรับ​สัมภาระ ที่​วอล​โว่​ได้พัฒนาขึ้น

กรณี​นี้​ก็​เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ทำ​ให้​รถ​ได้รับ​ความเสียหาย ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​ราง​รองรับ​สัมภาระ​ของ​วอล​โว่​ได้​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

ทำ​ตาม​ขั้นตอน​การ​ติดตั้ง​ที่​ให้​มา​พร้อม​กับ​ราว​บรรทุก​สัมภาระ​อย่างระมัดระวัง

  • กระจาย​น้ำหนัก​บรรทุก​เฉลี่ย​เท่าๆ กัน​บน​ราว​บรรทุกสัมภาระ วาง​สัมภาระ​ชิ้น​ที่​หนัก​ที่สุด​ไว้ล่างสุด
  • ตรวจสอบ​เป็น​ระยะๆ ว่า​ราว​บรรทุก​สัมภาระ​และ​สัมภาระ​ยึดแน่น​ดีแล้ว รัด​สัมภาระ​ให้​แน่น​หนา​ด้วย​สาย​รัดสัมภาระ
  • หาก​สัมภาระ​มี​ขนาด​ยาว​กว่า​ตัว​รถ​ที่​ด้านหน้า เช่น เรือ​แคนู​หรือ​เรือ​คายัค ให้​ติดตั้ง​ขอ​เกี่ยว​ลาก​พ่วง​ใน​ซอค​เก็ต​ด้านหน้า​และ​ยึด​เกี่ยว​ส่วน​ปลาย​ของ​สัมภาระไว้
  • ขนาด​ของ​พื้นที่​ต้านลม (ซึ่ง​หมายถึง​การ​สิ้นเปลืองพลังงาน) จะ​เพิ่มขึ้น​ตาม​ขนาด​ของสัมภาระ
  • ขับ​รถ​อย่างนุ่มนวล หลีกเลี่ยง​การ​เร่ง​อย่าง​รวดเร็ว การ​เบรก​อย่าง​รุนแรง และ​การ​เข้า​โค้งฉับพลัน

 คำเตือน

จุดศูนย์ถ่วง​และ​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถ​จะ​เปลี่ยนไป เมื่อ​มี​การ​บรรทุก​สัมภาระ​บนหลังคา

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อมูล​จำเพาะ​ของ​รถ​เกี่ยวกับ​น้ำหนัก​และ​โหลด​สูงสุด​ที่อนุญาต