เหตุการณ์การจราจร

ถ้า​รถ​ของ​ท่าน​มี​ส่วน​เกี่ยวข้อง​กับ​เหตุการณ์​การจราจร ให้​เปิด​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​และ​หาก​เป็นไป​ได้​ให้​ขยับ​รถ​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ที่ปลอดภัย

โทร​ติดต่อ​บริการ​ฉุกเฉิน​หรือ​ศูนย์​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​กรณี​รถ​เสีย​เมื่อจำเป็น

  • คำนึงถึง​ความ​ปลอดภัย​เสมอ​เมื่อ​ออก​จากรถ!
  • สวม​เสื้อ​กั๊ก​สะท้อน​แสง​และ​วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​เพื่อ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​รายอื่น

ถ้า​ท่าน​ชน​เข้า​กับ​สัตว์ป่า

โปรด​ใช้​ความ​ระมัดระวัง เนื่องจาก​สัตว์​ป่า​ที่​บาดเจ็บ​อาจ​ต่อสู้​เพื่อ​ป้องกัน​ตัวเองได้

โทรศัพท์​เรียก​ตำรวจ​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​จบ​ชีวิต​สัตว์​ป่า​ที่​ได้รับ​บาดเจ็บ​สาหัส หรือ​เคลื่อนย้าย​สัตว์​ที่​ตาย​แล้ว​ออก​จาก​ถนน เพื่อ​ไม่ให้​เป็น​อันตราย​ต่อ​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​รายอื่น