แบตเตอรี่ 12 โวลต์

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ให้แก่​ระบบ​ไฟฟ้า​หลัก​ของ​รถ ซึ่ง​รวมถึง​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​ส่วนใหญ่ อย่างไร​ก็​ตาม ระบบ​จะ​ใช้​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​เมื่อ​รถ​ทำงาน​โดย​ใช้​มอเตอร์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่​นี้​ได้รับ​การ​กำหนด​ขนาด​มา​สำหรับ​การ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ให้แก่​ระบบ​ไฟฟ้า​และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ โดยเฉพาะ​สำหรับ​รุ่น​รถ​แต่​ละรุ่น ใน​สภาพ​ปกติ แบตเตอรี่​นี้​จะ​ได้รับ​การ​ชาร์จ​จาก​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​อยู่ตลอดเวลา

การ​ทำงาน​กับแบตเตอรี่

  • ห้าม​ปลด​แบตเตอรี่​ในขณะ​ที่​รถ​ทำงานอยู่
  • ตรวจสอบ​ว่า​สายไฟ​ที่​ไป​ยัง​แบตเตอรี่​ได้รับ​การ​เชื่อมต่อ​อย่าง​ถูกต้อง​และ​แน่น​ดีแล้ว
  • ถ้า​แบตเตอรี่​ถูก​ยึด​เข้า​ตำแหน่ง​โดย​ใช้​แถบ​รัด ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​แบตเตอรี่​ได้รับ​การ​รัด​ไว้​อย่าง​แน่น​หนา​อยู่เสมอ

 สำคัญ

ถ้า​มี​การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่ ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ได้​เปลี่ยน​โดย​ใช้​แบตเตอรี่​ที่​มี​ขนาด​และ​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​สตาร์ต​ขณะ​เครื่อง​เย็น​เท่า​เดิม รวมทั้ง​เป็น​ประเภท​เดียวกัน​กับ​แบตเตอรี่​ตัวเก่า (โปรด​ดู​ที่​ป้าย​บนแบตเตอรี่) เท่านั้น วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ใช้​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​ใน​การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

 คำเตือน

ถ้า​มี​การ​ปลดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะต้อง​รี​เซ็ต​ฟังก์ชัน​การ​ปิด​และ​การ​เปิด​อัตโนมัติ​เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่างถูกต้อง ต้อง​ทำ​การ​รี​เซ็ต​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​การ​หนีบทำงาน

 คำเตือน

  • แบตเตอรี่​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​แก๊ส​ออก​ซี​ไฮโดรเจน​ขึ้น แก๊ส​นี้​เป็น​แก๊ส​ที่​สามารถ​ระเบิด​ได้​ง่ายมาก อาจ​เกิด​ประกาย​ไฟ​หาก​เชื่อมต่อ​สาย​พ่วง​สตาร์​ตอ​ย่าง​ไม่​ถูกต้อง ซึ่ง​สามารถ​ทำ​ให้​แบตเตอรี่​ระเบิดได้
  • ใน​แบตเตอรี่​มี​กรดซัล​ฟู​ริก​ซึ่ง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​แผล​ไหม้​อย่าง​รุนแรงได้
  • หาก​กรดซัล​ฟู​ริก​สัมผัส​ถูก​ดวงตา ผิวหนัง หรือ​เสื้อผ้า ให้​ล้าง​ออก​ด้วย​น้ำ​ปริมาณมากๆ หาก​กรด​กระเด็น​เข้า​ตา ให้​รีบ​พบ​แพทย์ทันที
  • ห้าม​สูบ​บุหรี่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับแบตเตอรี่

อายุ​ใช้​งาน​และ​ความ​จุ​ของแบตเตอรี่ 12 โวลต์

อายุ​ใช้​งาน​ของ​แบตเตอรี่​จะ​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​ปัจจัย​หลาย​อย่าง รวมถึง​จำนวน​ครั้ง​ของ​การ​จ่าย​ประจุ​และ​สภาพอากาศ ถ้า​รถ​ไม่ได้​รับ​การ​ชาร์จ​เป็น​เวลานาน ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​จะ​ลดลง​เนื่องจาก​การ​จ่าย​ประจุ​ด้วยตัวเอง ถ้า​จำนวน​ครั้ง​ที่​แบตเตอรี่​จ่าย​ประจุ​ออก​จน​หมด​สูง จะ​ส่งผล​เสีย​ต่อ​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ที่​ได้รับ​การ​ชาร์จ​ประจุ​จน​เต็ม​อยู่​ตลอดเวลา​จะ​มี​อายุ​การ​ใช้​งาน​ที่​ยาวนานที่สุด

ตำแหน่ง

P6-XC40BEV-2037-12V battery location

ข้อมูล​จำเพาะ​ของแบตเตอรี่ 12 โวลต์

ประเภท​ของแบตเตอรี่H6 AGM
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)12
ความสามารถ​ใน​การ​สตาร์ท​ขณะ​เครื่องเย็น1 - CCA2 (A)760
ขนาด L×B×H277.7×174.4×188.5 มม. (10.9×6.9×7.4 นิ้ว)
ความจุ (Ah)70
  1. 1 ตามมาตรฐาน EN
  2. 2 Cold Cranking Amperes.