การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด

ชุด​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​ใช้​ใน​การ​กำจัด​หมอก​และ​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจก​ประตู​อย่างรวดเร็ว

การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​การ​ควบคุม​โดย​อัตโนมัติ​สำหรับ​สภาพ​อากาศ​และ​การ​หมุนเวียน​อากาศ​ภายในรถ​, สั่งงาน​ระบบ​ปรับอากาศ​, เปลี่ยน​ระดับ​พัด​ลมเป็น 5 และ​เปลี่ยน​อุณหภูมิเป็น HI

 บันทึก

การ​เปลี่ยน​ระดับ​พัด​ลมเป็น 5 จะ​ทำ​ให้​ระดับ​เสียง​ดังขึ้น

เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​กลับไป​ยัง​การ​ตั้ง​ค่า​ก่อน​หน้านี้

การ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จาก​คอนโซลกลาง

ใน​คอนโซล​กลาง​จะ​มี​ปุ่ม​สำหรับ​การ​เข้าถึง​ชุด​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​อย่างรวดเร็ว

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
ปุ่มกด​ที่​คอนโซลกลาง
กดปุ่ม
การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​จะ​ติดสว่าง/ดับ​ลง ในขณะ​ที่​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​ทำงาน จะ​ไม่​มี​การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ใน​โซน​สภาพ​อากาศ​โซน​ต่างๆ ให้เท่ากัน

การ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button max defroster
แตะ​ที่​ปุ่ม​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับสูงสุด
การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​จะทำงาน/หยุด​ทำงาน และ​ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​จะ​ติดสว่าง/ดับ​ลง ในขณะ​ที่​การ​ไล่​ฝ้า​ระดับ​สูงสุด​ทำงาน จะ​ไม่​มี​การ​ปรับ​อุณหภูมิ​ใน​โซน​สภาพ​อากาศ​โซน​ต่างๆ ให้เท่ากัน