การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้าย​ด้วย​ปุ่มกุญแจ

บน​กุญแจ​จะ​มี​ปุ่ม​หนึ่ง​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ท้ายเท่านั้น
16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
กดปุ่ม P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing ของกุญแจ

ประตู​ท้าย​จะ​ปลด​ล็อค​แต่​ยังคง​ปิดอยู่

ประตู​ด้านข้าง​จะ​ยังคง​ล็อค​อยู่​และ​สัญญาณ​เตือน​ทำงานอยู่* ไฟ​แสดง​การ​ล็อค​และ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​บน​แผง​คอนโซล​หน้า​จะ​ดับ​ลง เพื่อ​แสดง​ว่า​รถ​ทั้ง​คัน​ไม่ได้​ล็อคไว้

ท่าน​สามารถ​เปิด​ประตู​ท้าย​ได้​โดย​การ​จับ​ที่​แผ่น​กด​ยาง​ที่​อยู่​ใต้​ขอบ​ด้านล่าง​ของ​ประตูท้าย

ถ้า​ไม่​มี​การ​เปิด​ประตู​ท้ายภายใน 2 นาที ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ล็อค และ​รถ​จะ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​อีกครั้ง

ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

กดปุ่ม P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing บน​กุญแจ​ค้าง​ไว้​สอง​สามวินาที
ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ปลด​ล็อค​และ​เปิด​ออก ในขณะ​ที่​ประตู​ด้านข้าง​ทั้งหมด​จะ​ยังคง​ล็อค​อยู่ และ​ฟังก์ชัน​สัญญาณ​เตือน​ของ​ประตู​จะ​ยังคง​ทำงานอยู่*

 บันทึก

ถ้า​ระบบ​สำหรับ​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า* ทำงาน​อย่าง​ต่อเนื่อง​เป็น​เวลานาน ระบบ​จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เพื่อ​ไม่ให้​ทำงาน​หนักเกินไป ท่าน​จะ​ใช้​งาน​ระบบ​นี้​ได้​อีก​ครั้ง​ใน​สอง​สามนาที
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม