การเปิด​, การ​ปิด​และ​การ​ปรับ​ทิศทาง​ของ​ช่อง​จ่ายอากาศ

ช่อง​จ่าย​อากาศ​บาง​ช่อง​ใน​ห้อง​โดยสาร​สามารถเปิด​, ปิด หรือ​ปรับ​ทิศทาง​เฉพาะ​ช่อง​นั้นๆ ได้

ถ้า​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ตัว​นอก​ของ​รถ​หัน​ไป​ทาง​กระจก​ประตู จะ​สามารถ​ไล่​ฝ้าได้

ถ้า​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ตัว​นอก​ของ​รถ​หัน​เข้า​ด้าน​ใน นั่น​หมายความ​ว่า ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน ห้อง​โดยสาร​จะ​ได้รับ​การ​รักษา​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่​เย็นสบาย

การ​เปิด​และ​การ​ปิด​ช่อง​จ่ายอากาศ

หมุน​ปุ่ม​หมุน​ที่​ตรง​กลาง​ของ​ช่อง​จ่าย​อากาศ เพื่อเปิด/ปิด​การ​จ่าย​อากาศ​จาก​ช่อง​จ่ายอากาศ

การ​ไหล​ของ​อากาศ​จะ​มาก​ที่สุด​เมื่อ​เครื่องหมาย​บน​ปุ่ม​ปรับ​อยู่​ใน​ตำแหน่งแนวตั้ง

การ​ปรับ​ทิศทาง​ของ​ช่อง​จ่ายอากาศ

เลื่อน​ก้าน​ปรับ​ที่​ตรง​กลาง​ของ​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ในแนวตั้ง/แนวนอน เพื่อ​ปรับ​ทิศ​ทางการ​จ่าย​อากาศ​จาก​ช่อง​จ่ายอากาศ