การ​เตรียมการ​สำหรับ​การ​เดินทางไกล

ก่อนที่​จะ​ขับ​ขี่​รถ​ท่องเที่ยว​ใน​วันหยุด​หรือ​การ​เดิน​ทางไกล​อื่นๆ สิ่ง​ที่​สำคัญ​คือ​จะต้อง​ตรวจสอบ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​และ​อุปกรณ์​ต่างๆ อย่างละเอียด
ตรวจสอบว่า
  • ไม่​มี​การ​รั่ว​ของ​สาร​เหลวใดๆ
  • การ​ตอบสนอง​เบรก​ทำงาน​อย่าง​ที่ตั้ง​ใจไว้
  • ดอก​ยาง​ลึก​เพียงพอ และ​ความ​ดัน​ลม​ยางเพียงพอ เปลี่ยนเป็น​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​บริเวณ​ที่​อาจ​หิมะ​หรือ​น้ำแข็ง​เกาะ​อยู่​บน​ผิวถนน
  • การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​เป็น​ปกติดี
  • ใบ​ปัด​น้ำฝน​อยู่​ใน​สภาพดี
  • มี​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​เสื้อ​กั๊ก​สะท้อน​แสง​อยู่​ภายในรถ - กฎหมาย​ใน​บาง​ประเทศ​กำหนด​ว่า​จะต้อง​มี​อุปกรณ์​เหล่านี้​อยู่​ในรถ