ยางรถยนต์

หน้าที่​ของ​ยาง คือ การ​บรรทุก​น้ำหนัก การ​ยึด​เกาะ​กับ​ผิว​ถนน การ​ลด​การ​สั่นสะเทือน และ​การ​ป้องกัน​การ​สึก​หรอ​ของล้อ

ยาง​มี​ผล​ต่อ​ลักษณะ​การ​ขับ​รถ​อย่างมาก ชนิด​ของ​ยาง ขนาด ความ​ดัน​ลม​ยาง และ​อัตราเร็ว​ล้วน​มี​ความสำคัญ​ต่อ​ประสิทธิภาพ​ของรถ

รถยนต์​ติดตั้ง​ด้วย​ยาง​ตาม​สติ๊กเกอร์​ข้อมูล​ยาง​ที่​อยู่​ที่​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (ระหว่าง​ประตู​ด้านหน้า​และ​ประตูด้านหลัง)

 คำเตือน

ยาง​ที่​ชำรุด​เสียหาย​อาจ​ส่งผล​ให้​สูญเสีย​การ​ควบคุม​รถยนต์ได้

ยาง​ที่​แนะนำ​ให้ใช้

เมื่อ​ส่ง​มอบ รถ​จะ​ติดตั้ง​ยาง​ของ​แท้​ของ​วอล​โว่​ซึ่ง​มีเครื่องหมาย VOL1 อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของยาง ยาง​เหล่านี้​ได้รับ​การ​ปรับ​ให้​เหมาะ​กับ​รถ​เป็น​อย่างดี ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​ยาง สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​ยาง​เส้น​ใหม่​จะต้อง​มี​เครื่องหมาย​นี้​ด้วย เพื่อให้​ลักษณะ​การ​ขับขี่​, ความ​สะดวกสบาย และ​ความ​สิ้นเปลือง​พลังงาน​ของ​รถ​ที่​ดี​เหมือนเดิม​อย่าง​ไม่เปลี่ยนแปลง

ยางใหม่

P5-1717-XC60-Tire manufacturing week

ยาง​เป็น​วัตถุ​ที่​เสื่อมสภาพได้ หลังจาก​สอง​สาม​ปี ยาง​จะ​เริ่ม​แข็ง​ขึ้น​พร้อม​กับ​ที่ความสามารถ/คุณสมบัติ​ต้าน​แรง​เสียด​ทาน​จะ​ค่อยๆ ลดลง ด้วย​เหตุ​นี้​เมื่อ​เปลี่ยน​ยาง ควร​เลือก​ยาง​ที่​ใหม่​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไปได้ โดยเฉพาะ​ถ้า​เป็น​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​จะ​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​อย่างยิ่ง ตัวเลข​สี่​ตัว​สุดท้าย​หมายถึง​สัปดาห์​และ​ปี​ที่​ผลิต นี่คือเครื่องหมาย DOT (Department of Transportation) ของ​ยาง​ซึ่ง​ระบุ​ด้วย​ตัวเลข​สี่​หลัก ตัวอย่างเช่น 0717 ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ยาง​ได้​ถูก​ผลิต​ขึ้น​ใน​สัปดาห์ที่ 07 ของปี 2017

อายุ​ของ​ยางล้อ

ยาง​ทั้งหมด​ที่​เก่ากว่า 6 ปี ควร​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​ผู้เชี่ยวชาญ​แม้ว่า​จะ​ดู​เหมือน​ไม่​เสียหาย​ก็ตาม ยาง​มี​การ​เสื่อม​อายุ​และ​เสื่อมสภาพ​แม้ว่า​จะ​ไม่ได้​ใช้​บ่อย​หรือ​ไม่ได้​ใช้เลย ดังนั้น จึง​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การทำงาน ซึ่ง​มี​ผล​ต่อ​ยาง​ล้อ​ทั้งหมด​ที่​เก็บ​ไว้​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​ในอนาคต ตัวอย่าง​ของ​ลักษณะ​ภายนอก​ที่​แสดง​ว่า​ยาง​ไม่​เหมาะสม​ต่อ​การ​ใช้​งาน ได้แก่​รอย​แตก​หรือ​การ​เปลี่ยน​สี เป็นต้น

การ​ยืด​อายุยาง

 • รักษา​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ถูกต้องไว้
 • หลีกเลี่ยง​การ​สตาร์ต​แบบ​เร่งด่วน การ​เหยียบ​เบรก​อย่าง​แรง และ​การ​ทำ​ให้​ยาง​เสียด​สี​กับ​ผิวถนน
 • ยาง​มี​การ​สึก​หรอ​เพิ่มขึ้น​ตามความเร็ว
 • การ​ตั้ง​ศูนย์​ถ่วง​ล้อ​อย่าง​ถูกต้อง​มี​ความสำคัญ​อย่างยิ่ง
 • ล้อ​ที่​ไม่ได้​ตั้ง​ศูนย์​มี​ผลเสีย​ต่อ​การ​ยืด​อายุ​ยาง​และ​ทำ​ให้​เดินทาง​ไม่ราบรื่น
 • ยาง​ทุก​เส้น​ควร​หมุน​ใน​ทิศทาง​เดียว​ตลอด​ช่วง​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของยาง
 • เมื่อ​ท่าน​เปลี่ยน​ยาง ให้​ติดตั้ง​ยาง​ที่​มี​ดอก​ยาง​ลึก​ที่สุด​บน​เพลา​หลัง เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ลื่น​ไถล​เนื่องจาก​อาการ​ท้าย​ปัด​ใน​ระหว่าง​การ​เหินน้ำ​, การ​เข้า​โค้ง หรือ​การ​เบรก​กระทันหัน​บน​ถนน​ที่เปียก
 • หาก​ท่าน​ขับ​รถ​บน​ทาง​ที่​โรย​ด้วย​กรวด​หรือ​หลุม​ลึก ท่าน​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​ยางและ/หรือ​กระทะ​ล้อ​อย่าง​ถาวรได้
 • ใน​รถ​ที่​มี​ยาง​หรือ​ล้อ​ด้านหน้า​และ​ด้านหลัง​ที่​มี​ขนาด​แตกต่าง​กัน จะ​ไม่​อนุญาต​ให้​เปลี่ยน​ยาง​ระหว่าง​ล้อ​หน้า​กับ​ล้อหลัง

การ​สลับยาง

ท่าน​ไม่​สามารถ​สลับ​ตำแหน่ง​ของ​ยาง​ที่​ติดตั้ง​มา​ตั้งแต่​เริ่มต้น​ระหว่าง​ยาง​บน​เพลา​หน้า​กับ​เพลา​หลังได้

ลักษณะ​การ​ขับขี่​, ความ​ดัน​ลมยาง​, สภาพ​อากาศ​และ​พื้น​ถนน จะ​ส่งผล​ต่อ​การ​เสื่อม​อายุ​และ​การ​สึก​หรอ​ของยาง ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ถูกต้อง​ทำ​ให้​การ​สึก​หรอ​ของ​ยาง​เป็นไป​อย่างสม่ำเสมอ

 สำคัญ

รถ​ที่​มี​ยาง​หรือ​ล้อ​บน​เพลา​หน้า​และ​เพลา​หลัง​ที่​มี​ขนาด​แตกต่าง​กัน จะต้อง​ใช้​ยาง และ/หรือ ล้อ​ที่​มี​ความ​กว้าง​มากกว่า​ที่​เพลา​หลังเสมอ ดังนั้น​จึง​ไม่​อนุญาต​ให้​สลับ​ระหว่าง​ล้อ​หน้า​กับ​ล้อ​หลัง​เพื่อ​รักษาการ​สึก​หรอ​ของ​ยาง​ด้านหน้า​กับ​ด้านหลัง​ให้​เท่าๆ กัน เป็นต้น

การ​จัดเก็บ​ล้อ​และยาง

เมื่อ​ท่าน​จัดเก็บ​ล้อ​ทั้งชุด (ล้อ​ที่​ติดตั้ง​เข้า​กับ​กระทะล้อ) ท่าน​ควร​แขวน​ไว้​หรือ​วาง​นอน​ลง​ให้​ด้านข้าง​สัมผัสพื้น

ใน​กรณี​ของ​ยาง​ที่​ไม่ได้​ติดตั้ง​เข้า​กับ​กระทะ​ล้อ ท่าน​ต้อง​จัดเก็บ​โดย​วาง​นอน​ลง​ด้านข้าง​หรือ​ตั้ง​ตรง แต่​อย่าแขวน

 สำคัญ

ควร​เก็บ​ยาง​ไว้​ใน​ที่​ที่เย็น​, แห้ง และมืด ห้าม​เก็บ​ไว้​ใกล้สารละลาย​, น้ำมันเบนซิน​, น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ

 คำเตือน

 • ขนาด​กระทะ​ล้อ​และ​ขนาด​ยาง​ล้อ​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ได้รับ​การ​กำหนด​ขึ้น​เพื่อให้​ตรง​ตาม​ข้อกำหนด​ที่​เคร่งครัด​เกี่ยวกับ​การ​ทรง​ตัว​และ​สมรรถนะ​การ​ขับขี่ หาก​มี​การ​ใช้​ขนาด​กระทะ​ล้อ​และ​ขนาด​ยาง​ล้อ​ที่​ไม่​ผ่าน​การ​รับรอง​อาจ​มี​ผลเสีย​ต่อ​การ​ทรง​ตัว​และ​สมรรถนะ​การ​ขับ​ขี่​ของรถ
 • ความ​เสียหาย​ใด ๆ ที่​เกิด​จาก​การ​ใช้​ขนาด​กระทะ​ล้อ​และ​ขนาด​ยาง​ล้อ​ที่​ไม่​ผ่าน​การ​รับรอง​จะ​ไม่​อยู่​ภายใต้​การ​รับประกัน​รถใหม่ วอล​โว่​จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​เสียชีวิต การ​บาดเจ็บ​ต่อ​บุคคล หรือ​ค่าใช้จ่าย​ใด ๆ ที่​เกิด​จาก​การ​ติดตั้งดังกล่าว
 1. 1 ขนาด​ของ​ยาง​บาง​ขนาด​อาจ​แตกต่าง​ออกไปได้