การ​ทำงาน​ของเบรก

เบรก​ของ​รถ​ใช้​ใน​การ​ลด​ความเร็ว​หรือ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถเคลื่อนที่

นอกเหนือจาก​เบรก​เท้า​และ​เบรก​จอด​รถ​แล้ว รถ​ยัง​มี​ฟังก์ชัน​ช่วย​เบรก​อัตโนมัติ​หลาย​ฟังก์ชัน​ติดตั้ง​อยู่​อีกด้วย ฟังก์ชัน​เหล่านี้​จะ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​คนขับ โดย​คนขับ​ไม่​จำเป็นต้อง​วาง​เท้า​เพื่อ​เหยียบ​แป้น​เบรก​ค้าง​ไว้​เมื่อ​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร หรือ​เมื่อ​ออก​ตัว​บน​ทาง​ลาด​ขึ้นเขา

โดย​ขึ้นอยู่​กับ​อุปกรณ์​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ ฟังก์ชัน​การ​เบรก​อัตโนมัติ​ที่​สามารถ​ใช้ได้​มีดังต่อไปนี้:

  • การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Hold)
  • ระบบ​การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​การชน
  • การ​เบรก​พร้อม​การ​สร้าง​กระแสไฟฟ้า​สำหรับ​การชาร์จ
  • การ​เตือน​และ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​ถอยหลัง
  • การ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
  • โหมด​ออฟโรด