ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​ผิดปกติ​ของ​เบรก​จอดรถ

ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการ ถ้า​ไม่​สามารถ​ปิด​ใช้​งาน​หรือ​เปิด​ใช้​งาน​เบรก​จอด​รถ​ได้​หลังจาก​ที่​พยายาม​หลาย​ครั้งแล้ว

สัญญาณเสียง​เตือน​จะ​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​ขับ​ขี่​โดย​มี​การ​สั่งงาน​เบรก​จอด​รถไว้

ถ้า​จำเป็นต้อง​จอด​รถ​ก่อนที่​ความ​ผิดปกติ​ที่​เป็นไป​ได้​จะ​ได้รับ​การ​แก้ไข จะต้อง​ทำ​รถ​ให้​จอด​สนิท​อยู่​กับ​ที่​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถไหล

การ​ทำ​รถ​ให้​จอด​สนิท​อยู่​กับ​ที่​ทำ​ได้​โดย​การ​จอด​รถ​บน​พื้น​ระดับ และ:

  • หนุน​ล้อ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ล้อ​ไว้​โดย​ใช้​วัตถุ​ที่​เหมาะสม เช่น ท่อน​ไม้ เป็นต้น
  • หมุน​ล้อ​หน้า​เข้า​หา​ขอบ​ถนน​หรือ​สิ่ง​ที่​คล้ายคลึงกัน

การ​เปลี่ยน​สายเบรก

การ​เปลี่ยน​ผ้า​เบรก​ด้านหลัง​จะต้อง​ทำ​โดย​ศูนย์บริการ เนื่องจาก​โครงสร้าง​ของ​เบรก​จอด​รถ​แบบไฟฟ้า - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์ความหมาย
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol
ถ้า​สัญลักษณ์​กะพริบ หมายความ​ว่า​เกิด​ความ​ผิดปกติขึ้น โปรด​ดู​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
P5P6-2037-iCup-Brake control symbol
ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก โปรด​ดู​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
P5P6-2037-iCup-Parking brake information symbol
ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ