การ​ชาร์จรถไฟฟ้า

ชาร์จ​รถ​โดย​ผ่าน​ทาง​สถานี​ชาร์จ​ที่​บ้าน​หรือ​สถานี​ชาร์จสาธารณะ

ตำแหน่ง​ของ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การชาร์จ

2139-XC40 BEV -Placement of charging inlet !CH/!JPN

การ​ชาร์จ​ผ่าน​สถานีชาร์จ (โหมด 3)1

ปลด​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ปลั๊กไฟ​ของ​สถานี​ชาร์จ​หรือ​นำ​สาย​ชาร์จออก
เสียบ​สาย​ชาร์จ​เข้า​กับ​สถานีชาร์จ หาก​สถานี​ชาร์จ​มี​สาย​ชาร์จ​แบบ​ยึดตายตัว ให้​ข้าม​ขั้นตอนที่ 3

 สำคัญ

หลีกเลี่ยง​การ​เสียบ​สาย​ชาร์จ​ใน​เวลา​ที่​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​พายุ​ฝน​ฟ้า​คะนอง​หรือ​ฟ้าแลบ
2139-BEV-Open charging lid rear inlet

กด​ที่​ส่วน​หลัง​ของ​ฝา​ปิด​เพื่อ​เปิด​ฝา​ปิด​สำหรับ​การชาร์จ2

2139-BEV-Start charging- rear inlet and charging gun

ถอด​ฝา​ปิด​ป้องกัน​ของ​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​ออก แล้ว​ดัน​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​เข้า​ไป​ใน​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ให้สุด

 สำคัญ

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​สี​ชำรุด​เสียหาย เช่น ใน​กรณี​ที่​มี​ลม​แรง ให้​วาง​ตำแหน่ง​ของ​ฝา​ครอบ​ป้องกัน​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​โดย​ไม่ให้​สัมผัส​กับรถ
มือ​จับ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​ของ​สาย​ชาร์จ​ได้ยึด/ล็อค​เข้า​ตำแหน่ง​แล้ว และ​การ​ชาร์จ​จะ​เริ่ม​ขึ้น​ภายในเวลา 5 วินาที
เมื่อ​การ​ชาร์จ​เริ่มต้น​ขึ้น ไฟ LED ใน​ช่อง​เสียบ​ชาร์จ​จะ​กะพริบ​เป็น​สีเขียว

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​จะ​แสดง​เวลา​การ​ชาร์จ​ที่​เหลืออยู่​โดยประมาณ หรือ​แสดง​ว่า​การ​ชาร์จ​ไม่​ทำงาน​อย่าง​ที่ต้องการ

น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จาก​ระบบ​ปรับ​อากาศ​อาจ​หยด​ลง​ไป​ใต้​รถ​ใน​ระหว่าง​การชาร์จ กรณี​นี้​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การ​ทำ​ความ​เย็น​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง

 คำเตือน

  • ควร​กำกับ​ดูแล​เด็ก​อย่าง​ใกล้ชิด​เมื่อ​มี​เด็ก​อยู่​ใน​บริเวณ​ที่​มี​สาย​ชาร์จ​เสียบ​ปลั๊กอยู่
  • สาย​ชาร์จ​มี​ไฟฟ้า​แรงดัน​สูง​ไหลผ่าน การ​สัมผัส​กับ​ไฟฟ้าแรงสูง​อาจ​ทำ​ให้​เสียชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้
  • อย่า​ใช้​สาย​ชาร์จ​ถ้า​ชำรุด​เสียหาย​ไม่​ว่า​จะ​ใน​ลักษณะ​ใด​ก็ตาม การ​ซ่อม​สาย​ชาร์จ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​หรือไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จะต้อง​ทำ​โดย​ศูนย์บริการ​เท่านั้น โดย​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอลโว่
  • ควร​วาง​สาย​ชาร์จ​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​จะ​ไม่​ขับ​รถ​ทับ ถูก​เท้า​เหยียบ ทำ​ให้​สะดุด หรือ​ได้รับ​ความ​เสียหาย​แต่​อย่าง​ใด หรือ​ทำ​ให้​เกิด​การบาดเจ็บ
  • อย่า​ใช้อะ​แดป​เตอร์​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ตัว​ระหว่าง​สาย​ชาร์จ​และ​ช่อง​เสียบไฟฟ้า
  • ห้าม​เชื่อมต่ออะ​แดป​เตอร์​ไม่​ว่า​ประเภท​ใด​ก็​ตาม​ระหว่าง​สาย​ชาร์จ​กับรถ

โปรด​ดู​ที่​คำแนะนำ​ของ​บริษัทผู้ผลิต​ด้วย​สำหรับ​การ​ใช้​สาย​ชาร์จ​และ​ส่วนประกอบ​ของ​สายชาร์จ

 สำคัญ

ห้าม​ล้าง​รถ​ในขณะ​ที่​มี​สาย​ชาร์จ​เชื่อมต่อ​อยู่ หรือ​เมื่อ​ฝา​ปิด​ช่อง​เสียบ​ชาร์จ​เปิดอยู่

การ​ชาร์จ​แบบเร็ว (ไฟฟ้ากระแสตรง)

ต้อง​แน่ใจ​ว่า​รถ​จอด​อยู่​ใน​ที่​ที่​ปลอดภัย​สำหรับ​การชาร์จ
ปลด​สาย​ชาร์จ​ออก​จาก​ซอค​เก็ต​สำหรับ​การ​เก็บ​ของ​สถานีชาร์จ
เปิด​ฝา​ปิด​สำหรับ​การ​ชาร์จ และ​ถอด​ฝา​ปิด​ป้องกัน​สำหรับ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จออก
P6-2037- Fast charging (Eu+Us)
จับ​สาย​ชาร์จ​ด้วย​มือ​ทั้ง​สอง​ข้าง แล้ว​ดัน​สาย​ชาร์จ​เข้า​ไป​ใน​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​ของ​รถ​จนสุด รั้ง​มือ​จับ​สำหรับ​การ​ชาร์จ​ขึ้น​ด้านบน​ค้าง​ไว้​เป็น​เวลา​หลายวินาที สาย​ชาร์จ​จะ​ล็อค​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​สำหรับ​รับ​การ​ชาร์จ​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ประมาณ​สองวินาที ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​สาย​ชาร์จ​ได้​ล็อค​เข้า​อย่าง​ถูกต้อง​เพื่อให้​สามารถ​เริ่มทำ​การ​ชาร์จได้
ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​ส่วน​ติดต่อ​ของ​สถานี​ชาร์จ​เพื่อ​ทำ​การ​อนุญาต​ให้​ทำ​การชาร์จ การ​ชาร์จ​จะ​เริ่มต้น​ขึ้น​เมื่อ​สถานี​ชาร์จ​ได้​ทำ​การ​ทดสอบ​การ​ตัด​วงจรแล้ว การ​ดำเนินการ​นี้​ใช้​เวลา​ประมาณ​หนึ่งนาที
เมื่อ​การ​ชาร์จ​เริ่มต้น​ขึ้น ไฟ LED ใน​ช่อง​เสียบ​ชาร์จ​จะ​กะพริบ​เป็น​สีเขียว จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​จะ​แสดง​เวลา​การ​ชาร์จ​ที่​เหลืออยู่​โดยประมาณ หรือ​แสดง​ว่า​การ​ชาร์จ​ไม่​ทำงาน​อย่าง​ที่ต้องการ

 บันทึก

โดย​ปกติ​แล้ว สถานี​ชาร์จ​ที่รองรับ CCS จะ​มี​การ​ทำเครื่องหมาย CCS หรือ Combo ไว้​อย่างชัดเจน
  1. 1 เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ชาร์จ​ด้วย​สาย​ชาร์จโหมด 3 หรือ​สถานี​ชาร์จ​ที่​มี​สาย​ชาร์จ​แบบ​ติดตั้งถาวร
  2. 2 ภาพประกอบ​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​คร่าวๆ เท่านั้น - ชิ้นส่วน​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับรุ่น