โซน​ของ​สภาพอากาศ

จำนวน​ของ​โซน​สภาพ​อากาศ​ที่​แบ่ง​ออก​ภายใน​รถ​จะ​เป็น​ตัว​ควบคุม​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​อุณหภูมิ​สำหรับ​ส่วน​ต่างๆ ของ​ห้องโดยสาร

ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน

P6-1946-Climate–2 zone system
ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน

เมื่อ​ใช้​ระบบ​สภาพ​อากาศแบบ 2 โซน จะ​สามารถ​ตั้ง​อุณหภูมิ​ใน​ห้อง​โดยสาร​สำหรับ​ด้านซ้าย​และ​ด้านขวา​แยกกันได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง