ทิศ​ทางการ​หมุน​ของล้อ

ยาง​ล้อ​ที่​มี​ดอก​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​หมุน​เพียง​ทิศทาง​เดียว​จะ​มี​การ​ทำ​เครื่องหมาย​ทิศทางการ​หมุน​ไว้​ด้วยลูกศร
P5-1507-wheel rotation
ลูกศร​แสดง​ทิศทางการ​หมุน​ของยาง
  • ยาง​จะต้อง​หมุน​ใน​ทิศทาง​เดียว​ตลอด​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของยาง
  • ควร​สลับ​ยาง​ระหว่าง​ล้อ​หน้า​และ​ล้อ​หลัง​เท่านั้น ห้าม​สลับ​ระหว่าง​ล้อ​ด้านซ้าย​และ​ล้อ​ด้านขวา หรือ​ในทางกลับกัน
  • ถ้า​ติดตั้ง​ยาง​ไว้​ไม่​ถูกต้อง คุณสมบัติ​ใน​การ​เบรก​ของ​รถ​และ​การ​ไล่​น้ำฝน หิมะ​ที่​ละลาย​เป็น​โคลน​ให้​พ้น​ทาง​จะลดลง
  • ควร​ติดตั้ง​ยาง​ที่​มี​ดอก​ยาง​ลึก​ที่สุด​ที่​ด้านหลัง​รถ​เสมอ เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ลื่น​ไถล​เนื่องจาก​อาการ​ท้ายปัด
  • ใน​รถ​ที่​มี​ยาง​หรือ​ล้อ​ด้านหน้า​และ​ด้านหลัง​ที่​มี​ขนาด​แตกต่าง​กัน จะ​ไม่​อนุญาต​ให้​เปลี่ยน​ยาง​ระหว่าง​ล้อ​หน้า​กับ​ล้อหลัง
  • วอล​โว่​ของ​แนะนำ​ว่า ความ​ลึก​ดอก​ยาง​ของ​ล้อ​หลัง​ไม่​ควร​น้อย​กว่า​ยาง​ด้านหน้า เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ลื่น​ไถล​เนื่องจาก​อาการ​ท้าย​ปัด​เมื่อ​ขับ​ขี่​บน​ถนน​ที่เปียก

 บันทึก

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​เพลา​หน้า​และ​เพลา​หลัง​มี​ยาง​ประเภท​เดียวกัน รวมทั้ง​มี​ขนาด​และ​ยี่ห้อเดียวกัน

รถ​ที่​มี​ยาง​ด้านหน้า​และ​ด้านหลัง​ที่​มี​ขนาด​แตกต่าง​กัน จะต้อง​ใช้​ยาง​ประเภท​เดียวกัน​และ​ยี่ห้อ​เดียวกัน​บน​เพลา​หน้า​และ​เพลาหลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง